Spis TW SB z byłego woj. siedleckiego

Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego  pt. „Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990”.