Dane fundacji

Fundacja Gazety Podlaskiej Imienia Prof.tadeusza Kłopotowskiego

RS: 0000226622
NIP:  821-23-83-056
Regon:  140023886
Forma prawna: FUNDACJA
Adres: ul. Niepodległości 6/14
08-110 Siedlce
Mazowieckie
Data rejestracji KRS 21 stycznia 2005
Ostatnia zmiana w KRS 21 stycznia 2005
Reprezentacja ZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji Zarząd reprezentuje fundację na zewnatrz. oświadczenia woli w sprawach
majątkowych i finansowych składają w imieniu fundacji dwaj członkowie zarządu
lub prezes zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego.
Zarząd Fundacji Tomasz Olko – Prezes Zarządu
Krzysztof Golbiak – Członek Zarządu
Stanisław Rogala – Członek zarządu
Rada Fundacji Sylwester Czyżyk – Przewodniczący Rady Fundacji
Iga Kornacka-Barczak – Członek Rady Fundacji
Bogusław Olszewski – Członek Rady Fundacji
Sąd SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sygnatura WA.XXI NS-REJ.KRS/25240/04/867