Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Banasiuk Tadeusz Piotr TW ps. „Karol” Sokołów Podlaski

Banasiuk Tadeusz Piotr s Wacława 09.09.1951 IPN Lu 00414/271 TW ps. „Karol”  Sokołów Podlaski Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie wyższe techniczne. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony na stanowisku kierownika Działu Przewozów Towarowych w PKS Sokołów Podlaski. Pozyskany do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został 15.12.1981 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Karol”. Pozyskał go do… Read More »

Trochimiuk Jerzy s. Franciszka ur. 20.07.1949 IPN Lu 00419/1933-1934 KO WZO nr. rej. 9426 Siedlce

Trochimiuk Jerzy s. Franciszka ur. 20.07.1949 IPN Lu 00419/1933-1934 KO WZO nr. rej. 9426 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe o specjalności elektronik. Prezes Zarządu Spółki z o.o. w miejscowości Opole k. Siedlec. Został zarejestrowany 10.11.1989r. w Wydziale Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach, jako kontakt operacyjny. Jego osoba zajmował się mjr. Andrzej Karczmarczyk z-ca naczelnika Wydz.… Read More »

Tomasik Kazimierz s. Stanisława ur. 04.11.1935 IPN Lu 00419/9 TW ps. „Franek” nr. rej. 1011 Stoczek Łukowski Mieszkaniec Stoczka Łukowskiego. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniony na stanowisku palacza C.O. w Wytwórni Konserw i Mrożonek w Stoczku Łukowskim. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 21 września 1973 roku inspektor operacyjny Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO… Read More »

Świszczewski Bogdan s Antoniego 16.02.1957 IPN Lu 00414/521 TW ps. „Marek” nr.rej. 7971 Sokołów Podlaski

Świszczewski Bogdan s Antoniego 16.02.1957 IPN Lu 00414/521 TW ps. „Marek” nr.rej. 7971 Sokołów Podlaski Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie wyższe. Pracownik Zakładów Mięsnych w Sokołowie Podlaskim. Pozyskany do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został  25.02.1986r. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Marek. W/W zamian obiecano mu pomoc w wydaniu paszportu na wyjazd do… Read More »

Artowicz –Uziak Maria TW ps. „Zbyszek” Siedlce

Artowicz –Uziak Maria c. Zygmunta ur. 1.02. 1952 IPN Lu 00414/721 TW ps. „Zbyszek” Siedlce Mieszkanka Sokołowa Podlaskiego. Pracowała w PSS „Społem „ w Siedlcach, jako dekoratorka. Pełniła w tym czasie funkcję sekretarza sokołowskiego  oddziału PAX. Pozyskana do współpracy została na zasadzie dobrowolności 16.03.1983r. Napisała własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zbyszek”.  Przekazywane… Read More »

Leszek Józef s. Lucjana ur. O4.03.1951 IPN Lu 00414/964 TW ps. „Olek” nr. rej. 4046 Siedlce

Leszek Józef s. Lucjana ur. O4.03.1951 IPN Lu 00414/964 TW ps. „Olek” nr. rej. 4046 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie 10 klas liceum ogólnokształcącego. Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności został pozyskany 29.09.1970 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Olek”. We wniosku o zezwolenie na włączenie do czynnej sieci byłego tajnego współpracownika… Read More »

Kuchta Jan s. Jana ur. 05.05.1916 IPN Lu 00419/593 rezydent ps. „Czarny” Pogorzel g. Siennica powiat Mińsk Mazowiecki

Kuchta Jan s. Jana ur. 05.05.1916 IPN Lu 00419/593 rezydent ps. „Czarny” Pogorzel g. Siennica powiat Mińsk Mazowiecki Mieszkaniec miejscowości Pogorzel gmina Siennica powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Przed wojną był członkiem KPP obecnie członek PZPR. Zatrudniony na stanowisku instruktora Gminnych Rad Narodowych w Powiatowej Radzie Narodowej w Mińsku Mazowieckim. Do współpracy… Read More »

Kubaj Jan s. Kazimierza ur. 18.06.1924 IPN Lu 00419/279 TW ps. „Sęp” Jarnica gm. Ruchna pow. Węgrów

Kubaj Jan s. Kazimierza ur. 18.06.1924 IPN Lu 00419/279 TW ps. „Sęp” Jarnica gm. Ruchna pow. Węgrów Mieszkaniec miejscowości Jarnica gmina Ruchna powiat Węgrów. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Nauczyciel w szkole podstawowej w Wyszkowie powiat Węgrów. 12.03.1954r. został zwerbowany do współpracy na podstawie materiałów kompromitujących /posiadanie broni/ z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Węgrowie. Pozyskania dokonał… Read More »

Krajewski Andrzej s. Kazimierza ur. 3.01.1959 r. IPN Lu 00415/57 TW ps. „Barbara” nr. rej. 41526 Żochy gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy

Krajewski Andrzej s. Kazimierza ur. 3.01.1959 r. IPN Lu 00415/57 TW ps. „Barbara” nr. rej. 41526 Żochy gm. Kosów Lacki kontrwywiad wojskowy Mieszkaniec miejscowości Żochy Gm. Kosów Lacki. Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został  podczas odbywania służby wojskowej w JW w Międzyzdrojach 2.08.1981r. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Barbara”   Współpracę zakończono… Read More »

Kozioł Sławomir s. Eugeniusza u.18.12.1957 IPN Lu 00414/901 TW ps. „Adam Mordy

Kozioł Sławomir s. Eugeniusza u.18.12.1957 IPN Lu 00414/901 TW ps. „Adam Mordy Mieszkaniec miejscowości Mordy. 25.04.1985 r. w zamian za oddanie zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu prawa jazdy zgodził się podjąć współpracę z siedlecką służbą bezpieczeństwa, jako tajny współpracownik.. Pozyskał go i prowadził ppor. J. Orzyłowski insp. SB WUSW w Siedlcach. W chwili pozyskania… Read More »