Category Archives: TW SB z byłego woj. siedleckiego

Zduńczyk Władysław s. Jana ur. 21.02.1922 IPN Lu 00423/75-79 KO WZO Czekówka gm. Kołbiel

Mieszkaniec miejscowości Czekówka gm. Kołbiel. Pracownik fizyczny SPO w Kołbieli. Był kontaktem operacyjnym Sekcji „B” WUSW w Kołbieli stałego punktu obserwacyjnego przejścia drogowego (przejazd kolejowy) w Kołbieli. Prowadził go chor. sztab. Z. Nowak Sekcja „B” WUSW w Siedlcach. Współpraca została zakończona w 1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu… Read More »

Święch Eugeniusz s. Henryka ur. 21.10.1955 IPN Lu 554/64 TW ps. „Marek” nr. rej. 3592 Wola Kałuska

Święch Eugeniusz s. Henryka ur. 21.10.1955 IPN Lu 554/64 TW ps. „Marek” nr. rej. 3592 Wola Kałuska Mieszkaniec miejscowości Wola Kałuska. Wykształcenie średnie ogólnokształcące o specjalności technik ekonomista. Kandydat do PZPR. Zatrudniony w Liceum Ogólnokształcącym w Mrozach na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Przed werbunkiem Z-ca komendanta KWMO w Siedlcach wystąpił do I Sekretarza KW PZPR… Read More »

Wróbel Eugenia c. Franciszka ur. IPN Lu 00501/3 TW ps. „Zofia” nr. rej. 6951 Siedlce

Wróbel Eugenia c. Franciszka ur. IPN Lu 00501/3 TW ps. „Zofia” nr. rej. 6951 Siedlce Zobacz wpis Była tajnym współpracownikiem siedleckiej służby bezpieczeństwa o pseudonimie „Zofia” Jej akta zostały zniszczone 20.01.1990 roku przez Wydział III WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN zachowały się 4 dokumenty dotyczące jej osoby w tym zapis w tym zapis w… Read More »

Wołosz Stanisław TW „Czarek” Stanisław Wołosz s. Stanisława, ur. 25.04.1942 r. w Siedlcach, sygn. akt: IPN Lu 00419/61, TW ps. „Czarek” nr rej. KPMO Siedlce 5583/1970 i KWMO Siedlce 1359/1975, Kopcie gm. Suchożebry, Siedlce. Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zawodowe o specjalności elektryk. Pracował jako elektryk w zakładach takich jak: Zakład Materiałów Budowlanych „Warsbet” w Trojankach (Podnieśnie),… Read More »

Wołosz Halina Leokadia ur. 27.03.1933 IPN Lu 00501/6 LK krypt. „Brzoza” nr. rej. 7409 Siedlce

Wołosz Halina Leokadia ur. 27.03.1933 IPN Lu 00501/6 LK krypt. „Brzoza” nr. rej. 7409 Siedlce Mieszkanka Siedlec. Była właścicielką Lokalu Kontaktowego krypt. „Brzoza”. Był on wykorzystywany przez Wydz. VI WUSW w Siedlcach. Prowadził ją kpt. W. Foryś insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach. Jej akta zostały zniszczone w 1990 roku. W archiwach IPN zachowało się… Read More »

Wilk Bogdan s. Jana ur. 02.05.1961 IPN Lu 00501/3 TW ps. „Wilczyński” Sokołów Podlaski

Wilk Bogdan s. Jana ur. 02.05.1961 IPN Lu 00501/3 TW ps. „Wilczyński” Sokołów Podlaski Akta TW ps. „Wilczyński” zostały zniszczone 3.01.1990r przez RUSW w Sokołowie Podlaskim. Z zachowanych zapisów ewidencyjnych w zasobach IPN możemy się dowiedzieć, że od 20.02.1984r do 12.07.1987r. współpracował z sokołowską służbą bezpieczeństwa. W archiwach IPN w Lublinie znajdują się 4 dokumenty… Read More »

Wąsowski Bohdan Stanisław TW ps. „Śmigły” nr. rej. 7572 Siedlce

Prawdopodobnie mieszkaniec Siedlec. Jego akta zostały zniszczone w 1990 roku a 11.01.1990r został zdjęty z ewidencji tajnych współpracowników WUSW w Siedlcach. Zachowały się 3 zapisy ewidencyjne dotyczące jego osoby w tym data rejestracji 19.08.1985r., jako TW ps. „Śmigły”. Wąsowski Bohdan Stanisław TW ps. „Śmigły” nr. rej. 7572 Siedlce Prawdopodobnie mieszkaniec Siedlec. Jego akta zostały zniszczone… Read More »

Waszczuk Eugeniusz s. Hipolita ur. 20.12.1942 IPN Lu 00419/1492 TW ps. „Zola” nr. rej. 5121 Młotki g. Repki p. Sokołów Podlaski

Waszczuk Eugeniusz s. Hipolita ur. 20.12.1942 IPN Lu 00419/1492 TW ps. „Zola” nr. rej. 5121 Młotki g. Repki p. Sokołów Podlaski Mieszkaniec miejscowości Młotki gmina Repki pow.  Sokołów Podlaski. Wykształcenie średnie. Absolwent Leśnej Szkoły Technicznej. Zatrudniony w Leśnictwie Repki Nadleśnictwo Sokołów Podlaski na stanowisku leśniczego a następnie  w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w… Read More »

Szaliński Marian s. Franciszka ur. 06.02.1924 IPN Lu 00501/3 LK „Huba” nr. rej. 6544 Siedlce

Szaliński Marian s. Franciszka ur. 06.02.1924 IPN Lu 00501/3 LK „Huba” nr. rej. 6544 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Właściciel mieszkania w Siedlcach. W tym mieszkaniu znajdował się Lokal Kontaktowy siedleckiej SB kryptonim „Huba” Z ramienia SB zorganizował go w 1982r. kpt. Jerzy Zięba inspektor Wydz. V KWMO Siedlce. Jego akta zostały zniszczone w 1990 roku we… Read More »

Stokowska Urszula Henryka c. Mieczysława ur. 30.04.1944 IPN Lu 00419/1170 kandydat na LK nr. rej. 6315 Siedlce

Stokowska Urszula Henryka c. Mieczysława ur. 30.04.1944 IPN Lu 00419/1170 kandydat na LK nr. rej. 6315 Siedlce  Właścicielka mieszkanka przy ulicy Kasprzaka w Siedlcach. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności fryzjerka. Zatrudniona na stanowisku kierownika sklepu Usługowej Spółdzielni Pracy w Siedlcach. Od 1.07. 1982r. jej osobę, jako potencjalnego współpracownika siedleckiej służby bezpieczeństwa w charakterze właściciela lokalu… Read More »