Author Archives: Tomasz Olko

Zozuń Antoni s. Jana ur. 05.03.1912 IPN Lu 00419/329 TW ps. „Karol” nr. rej. 4120 parafia Maciejowice pow. Garwolin

Zozuń Antoni s. Jana ur. 05.03.1912 IPN Lu 00419/329 TW ps. „Karol” nr. rej. 4120 parafia Maciejowice pow. Garwolin Mieszkaniec miejscowości Maciejowice pow. Garwolin. Wykształcenie średnie. Ukończył w 1930r. średnią szkołę muzyczna w Warszawie. Zatrudniony w charakterze organisty w parafii Maciejowice. Od 12.09.1960r. był opracowywany, jako kandydat na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa w Garwolinie. Do… Read More »

Walaszczyk Marian s. Ludwika ur. 20.12.1922 IPN Lu 00423/43 TW ps. „Marian” nr. rej. 1189 i 3329 Cegłów k. Mińska Maz.

Walaszczyk Marian s. Ludwika ur. 20.12.1922 IPN Lu 00423/43 TW ps. „Marian” nr. rej. 1189 i 3329 Cegłów k. Mińska Maz. Mieszkaniec miejscowości Cegłów k. Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Członek PZPR. Zatrudniony na stanowisku z-cy naczelnika poczty w Cegłowie, a następnie od września 1964 roku z-cy naczelnika a następnie w 1965r. dyrektora Okręgowego Urzędu… Read More »

Podniesiński Marian s. Błażeja ur. 23.06.1911 IPN Lu 00419/400 TW ps. Wieczorek” Siedlce

Podniesiński Marian s. Błażeja ur. 23.06.1911 IPN Lu 00419/400 TW ps. Wieczorek” Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Pracownik PKP w Siedlcach. 22.11.1946r. własnoręcznie napisał zobowiązanie o odjęciu współpracy z  Kolejową Ekspozyturą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach przyjmując pseudonim konspiracyjny ”Wieczorek”. W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby.

Panasiuk Józef s. Teodora ur. 06.01.1921 IPM Lu 00419/397 TW ps. „Hebel” Kornica

Panasiuk Józef s. Teodora ur. 06.01.1921 IPM Lu 00419/397 TW ps. „Hebel” Kornica Mieszkaniec miejscowości Kornica k. Siedlec. Do współpracy z organami bezpieczeństwa zwerbował go 15.12.1951r.mł. ref. PUBP w Siedlcach Józef Starek.  Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy następującej treści:..//..//..Zobowiązanie Ja Panasiuk Józef syn Teodora przebywający w więzieniu w Siedlcach zamieszkały we wsi Kornica gm… Read More »

Olesiak Wojciech s. Aleksandra ur. 13.03.1955 IPN Lu 00425/200 TW ps. „Gucio” nr. rej. 585 Tomaszów Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

Olesiak Wojciech s. Aleksandra ur. 13.03.1955 IPN Lu 00425/200 TW ps. „Gucio” nr. rej. 585 Tomaszów Mazowiecki kontrwywiad wojskowy Mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego. Wykształcenie podstawowe. Z zawodu stolarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 9.09.1975r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej w Szczecinie. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Gucio”.  Współpraca… Read More »

Oleksiuk Alojzy s. Tomasza ur. 15.02.1928 IPN Lu 00419/493 TW ps. „Szewczyk” Maciejowice pow. Garwolin informacja wojskowa

Oleksiuk Alojzy s. Tomasza ur. 15.02.1928 IPN Lu 00419/493 TW ps. „Szewczyk” Maciejowice pow. Garwolin informacja wojskowa Mieszkaniec miejscowości Maciejowice pow. Garwolin. Wykształcenie 5 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z informacją wojskową został zwerbowany 10.12.1949r podczas odbywania służby wojskowej. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Szewczyk”. Do współpracy zwerbował go oficer informacji… Read More »

Młynarski Zdzisław s. Piotra ur. 26.07.1950 IPN Lu 00419/1933-1934 KO WZO nr. rej. 8228 Siedlce

Młynarski Zdzisław s. Piotra ur. 26.07.1950 IPN Lu 00419/1933-1934 KO WZO nr. rej. 8228 Siedlce Mieszkaniec Siedlec. Rencista. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-spawacz. Był opracowywany przez siedlecką służbę bezpieczeństwa od. 1986r., jako potencjalne źródło informacji do sprawy obiektowej krypt. „Sekwana” prowadzonej przez Wydz. II WUSW w Siedlcach. Sprawę prowadził kpt. Andrzej Karczmarczyk z-ca naczelnika… Read More »

Miszta Alksander Marian s. Jana ur. 26.12.1932 IPN Lu 00419/67 KO ps. „M”nr. rej. 2084 Puzanów Stary gm. Garwolin

Miszta Alksander Marian s. Jana ur. 26.12.1932 IPN Lu 00419/67 KO ps. „M”nr. rej. 2084 Puzanów Stary gm. Garwolin Mieszkaniec miejscowości Puzanów Stary gm. Garwolin. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Zatrudniony na stanowisku doręczyciela w Oddziałowym Urzędzie Pocztowo- Telekomunikacyjnym w Garwolinie. W latach 1975-1877 współpracował ze służbą bezpieczeństwa w charakterze kontaktu operacyjnego. Był dwukrotnie wynagrodzony… Read More »

Maguza Kazimierz s. Lucjana ur. 05.03.1923 IPN Lu 00419/594 TW ps. „Żbik” Stojadła k. Mińska Maz.

Maguza Kazimierz s. Lucjana ur. 05.03.1923 IPN Lu 00419/594  TW ps. „Żbik” Stojadła k. Mińska Maz. Mieszkaniec miejscowości Stojadła k. Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie 4 klasy gimnazjum. 19.02.1948r. własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy w charakterze informatora przyjmując pseudonim konspiracyjny „Żbik” z PUBP w Mińsku Mazowieckim. W latach 1944-47 odbywał służbę wojskową w LWP. 23.10.1948r. Wydział… Read More »

Kujawa Ryszard s. Aleksandra ur. 13.05.1930 IPN Lu 00419/280 TW ps. „Wrona” Szynkarzyzna g. Sadowne p. Węgrów

Kujawa Ryszard s. Aleksandra ur. 13.05.1930 IPN Lu 00419/280 TW ps. „Wrona” Szynkarzyzna g. Sadowne p. Węgrów Mieszkaniec miejscowości Szynkarzyzna gmina Sadowne powiat Węgrów. Do współpracy z organami bezpieczeństwa został zwerbowany 28.04.1952r. podczas odbywania kary więzienia w zakładzie karnym w Siedlcach. Do współpracy zwerbował go plut. Gil Aleksander mł. ref. Dz. Spec. ZK Siedlce. W… Read More »