Wysokiński Kazimierz Józef s. Antoniego ur. 29.02.1952 IPN Lu 00419/1832 TW ps. „Mały” nr. rej. 6325 Siedlce Pieńki gm. Wiśniew

By | 23 grudnia, 2021

Wysokiński Kazimierz Józef s. Antoniego ur. 29.02.1952 IPN Lu 00419/1832 TW ps. „Mały” nr. rej. 6325 Siedlce Pieńki gm. Wiśniew

Mieszkaniec miejscowości Siedlce Pieńki gm. Wiśniew. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-rolnik. Zatrudniony w Wojewódzkim Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej w Siedlcach na stanowisku inspektora. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 13.12.1982r. przez por. Ryszarda Skwierczyńskiego insp. Wydz. IV KWMO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mały”. W okresie współpracy odbyto z nim 50 spotkań był 14 razy wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje na łączną sumę 41.000zł.  12.12.1990r. został wystawiony wniosek o wyeliminowanie z czynnej sieci tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa w związku ze zmiana sytuacji społeczno-politycznej w kraju. W archiwach IPN znajdują się 54 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 5.10.2010r.

Dodaj komentarz