Wysokiński Tadeusz s. Czesława ur. 21.03.1958 IPN Lu 00414/624 TW ps. „Mirek” nr. rej. 7252 Pogonów gm. Zbuczyn

By | 8 listopada, 2021

Wysokiński Tadeusz s. Czesława ur. 21.03.1958 IPN Lu 00414/624 TW ps. „Mirek” nr. rej. 7252 Pogonów gm. Zbuczyn

Mieszkaniec miejscowości Pogonów gmina Zbuczyn.  Pochodzenie chłopskie. Narodowość i obywatelstwo polskie. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności posadzkarz. Zatrudniony w Fabryce Narzędzi Skrawających „Vis” w Siedlcach na stanowisku kierowcy. Do współpracy z SB zwerbował 10.07.1984r. por. Sławomir Łysiak kier. sekcji VII Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mirek”. W jego charakterystyce, która wystawił w 1989r. kpt. Krzysztof Siwiński insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach możemy przeczytać między innymi:..//..//…Tajny współpracownik ps. „Mirek” został pozyskany do współpracy z organami SB przez kier. sekcji Wydz. IV tut. WUSW – por. Sławomir Łysiak w dniu 10 lipca 1984r. TW jest pochodzenia chłopskiego, narodowość i obywatelstwo polskie, wykształcenie zasadnicze. Wymieniony urodził się i wychowywał w środowisku wiejskim, w którym przebywa do chwili obecnej. W/wym. zamieszkuje w miejscowości Pogonów gm. Zbuczyn gdzie wspólnie z matką prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 15ha. Ponadto jest zatrudniony w Fabryce Narzędzi Skrawających w Siedlcach w charakterze kierowcy. W okresie do 1989r. odbyto z twa trzy spotkania, w których przekazał 5 informacji. Przekazane informacje dotyczyły nadużyć dokonanych na szkodę zakładu pracy oraz problematyki rolnej – sytuacji w skupie ziemniaków. Informacje zostały wykorzystane operacyjnie. W związku z przeniesieniem służbowym pracownika obsługującego tw w okresie 1985-86 nie odbywano spotkań z TW. Ze względu na kontakt ze środowiskiem pracy został o w dniu 86.02.12 przekazany do Wydz. V na kontakt por. Krzysztofa Siwińskiego. Spotkanie przekazaniowe potraktowane było, jako rozpoznawcze bez żadnych informacji. W trakcie zasygnalizowano tw, jakie ma przygotować zagadnienia na następne spotkanie. Do następnego i kolejnych spotkań nie doszło, gdyż TW nie przybył, zrywał spotkania. W jednym ze spotkań uczestniczyć miał Zastępca Naczelnika Wydz. Jednak i to spotkanie nie odbyło się z winy TW. To powoduje, że TW jest nieprzydatny dla SB. W związku z powyższym należy: – rozwiązać współpracę z TW MIREK nr. 7252; – teczkę personalną i pracy złożyc w archiwum w kategorii akt B-10…//..//….(zachowano oryginalna pisownię). W archiwach IPN znajdują się 54 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 5.10.2010r.

Dodaj komentarz