Wilk Barbara c. Wacława ur. 04.12.1950 IPN Lu 00414/297 TW ps. „Iza” nr. rej. 3863 Mińsk Mazowiecki

By | 17 września, 2021

Wilk Barbara c. Wacława ur. 04.12.1950 IPN Lu 00414/297 TW ps. „Iza” nr. rej. 3863 Mińsk Mazowiecki

Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie medyczne. Zatrudniona na stanowisku pielęgniarki w Przechodni Przemysłowej w Zakładach Nakryć Stołowych w Stojadłach k/Mińska Mazowieckiego. Od 5.06.1978r. jej osobę, jako kandydata na tajnego współpracownika opracowywał st. insp. Sek. II Wydz. III KW MO w Siedlcach ppor. Lesiuk Ryszard. 27.06.1978r. ppor. Lesiuk pozyskał ją na zasadzie dobrowolności do współpracy. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji do rozpracowania figurantki Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Petentka”. W charakterystyce TW ps. „Iza”, którą 26.07.1984r wystawił jej prowadzący por. Ryszard Lesiuk możemy między innymi przeczytać:…//..//…..Tajny współpracownik ps. „IZA” pozyskany został do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności w dniu 26 czerwca 1978r przez Wydział III ówczesnej KWMO w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o zachowaniu i kontaktach figurantki sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Petentka”, założonej na fakt utrzymywania niewyjaśnionych kontaktów przez jedną z mieszkanek Mińska Mazowieckiego z czołowym przedstawicielem KSS-KOR – H. Wujcem. Tw ps. „Iza” przekazał łącznie 6 informacji zarówno ustnie jak też na piśmie ogólnie charakteryzujących figurantkę sprawy krypt.„Petentka”. Po zakończeniu realizacji sprawy tw ps. „IZA” kategorycznie odmówił kontynuowania współpracy i przekazywania informacji z środowiska, w którym był zatrudniony /służba zdrowia/. Tw ps. „IZA” przekazywał informacje tylko w niezbędnym zakresie, nie wykraczając z własną inicjatywą poza przydzielane zadania. Wynagradzany za współpracę nie był w żadnej formie. W trakcie opracowywania jak też współpracy, nie stosowano wobec tw ps. „IZA” środków kontroli przez inne źródła informacji, bądź „W”, „T” czy „B”. Nie był rejestrowany do żadnych innych niż „Petentka” spraw ewidencji operacyjnej. Stopień wiarygodności przekazywanych przez tw ps. „IZA” informacji duży. Może być w przyszłości operacyjnie wykorzystywany, jednakże dla wznowienia współpracy niezbędne jest posiadanie materiału kompromitującego bądź obciążającego. Materiały archiwalne można udostępniać pracownikom Służby Bezpieczeństwa. (zachowano oryginalną pisownię)….//..//…..26.07.1984r został wystawiony wniosek o wyeliminowanie z czynnej sieci agenturalnej jej osoby. W archiwach IPN znajduje się 48 dokumentów dotyczących jej osoby. Klauzula tajności z jej akt została zdjęta 21.06.2021r.

Dodaj komentarz