Chlan Ryszard s. Michała ur. 7.01.1951 IPN Lu 00419/1544 TW ps. „Ryszard’ nr. ewid. 7975 Siedlce

By | 24 kwietnia, 2021

Chlan Ryszard s. Michała ur. 7.01.1951 IPN Lu 00419/1544 TW ps. „Ryszard’ nr. ewid. 7975 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształceni średnie techniczne. Pracownik Fabryki Narzędzi Skrawających „VIS” w Siedlcach. Do wprowadzenia stanu wojennego był tam bardzo aktywnym działaczem NSZ „Solidarność”.  08.02.1986r. siedlecka służba bezpieczeństwa  wystawiła wniosek o opracowanie jego osoby na tajnego współpracownika. W ankiecie personalnej TW podaje, że nie należał do NSZZ „S”. 11.02.1986r. został pozyskany do współpracy. Pozyskał go st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach por. Krzysztof Siwiński. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim „Ryszard”. Ustalono, że informacje będzie przekazywał na piśmie. Podczas rozmowy podał następujące informacje: – dotyczące sytuacji w zakładzie pracy FNS VIS, – dotyczące sytuacji o działalności antysocjalistycznej w zakładzie, – dotyczące radia „S”,  Donosił na K. Kacprzaka i J. Mielczarka. Był wykorzystywany w sprawie obiektowej krypt „Elektron” . Prowadził go por. Siwiński Krzysztof i por. Domański insp. SB z WUSW w Siedlcach. Do marca 1987 roku odbyto z nim 8 spotkań z czego 3 w lokalu gastronomicznym. 06.06.1989 odmówił ppor. Z. Domańskiemu  kategorycznie dalszej współpracy. Postanowienie o rozwiązaniu współpracy wystawiono 14.10.1989r. wystawił je insp.  Wydz. V WUSW w Siedlcach  por. Zbigniew Domański.

Dodaj komentarz