By | 5 lutego, 2021

ks. Andruszczak Ryszard

W latach 80-tych będąc wikarym w kościele św. Stanisława w Siedlcach, brał udział w organizowaniu mszy św. w intencji Ojczyzny i osób więzionych za przekonania. Wygłaszał patriotyczne kazania. Pomagał  organizować kryjówki zbiegłemu z internowania M. Andrzejewskiemu.

Dodaj komentarz