Ostrowski Henryk s. Jana ur. 06.11.1920 IPN Lu 00419/600 TW ps. „Piecyk” Wólka Maciejowska bp. Mińsk Maz.

By | 17 listopada, 2020

Ostrowski Henryk s. Jana ur. 06.11.1920 IPN Lu 00419/600 TW ps. „Piecyk” Wólka Maciejowska bp. Mińsk Maz.

Mieszkaniec miejscowości Wólka Maciejowska bp. Mińsk Mazowiecki. Do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa w Mińsku Mazowiecki zwerbował go 24 marca 1945 roku funkcjonariusz PUBP w Mińsku Mazowieckim wywiadowca Grabek. Na okoliczność zwerbowania własnoręcznie napisał zobowiązanie następującej treści: ..//..//……Życiorys Urodziłem się dnia 6.XI.1920r. wieś mikanów gm. Mińsk Maz. szkoła powszechna ukończyłem 4 oddziały potem pracowałem u ojca na roli do dnia dzisiejszego Mińsk Maz. 24-3-1945r. Henryk Ostrowski Zobowiązanie Ja Ostrowski Henryk daję niniejsze zobowiązanie Organom Bezpieczeństwa Publicznego, przy Polskim Tymczasowym Rządzie rzeczypospolitej Polskiej żechce współ pracować razem. z. Resortem Bezpieczeństwa Publicznego dla wykrycia niemieckich szpiegów zdrajców ojczyzny współ pracowników niemieckich i tych którzy prowadzo antypaństwowa prace. W swojej współpracy będę dokładnie i w czas wypełniał powierzone mi zadani. Za przekroczenie niniejszego zobowiązania i rozgłoszenie o mojej współpracy z Resortem Bezpieczeństwa Publicznego będę pociągnięty do odpowiedzialności sodowej. Dla zachowania konspiracji wszystkie moje materjały podpisywane będą pseudonimem piecyk. (zachowano oryginalną pisownię) …….//..//……. W archiwach IPN zachowały się trzy dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz