Chlibuk Feliks kandydat na TW Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki

By | 17 listopada, 2020

Chlibuk Feliks s. Jana ur. 31.08.1924 IPN Lu 00419/845 kandydat na TW nr. rej. 6329 Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie średnie o specjalności technik weterynarii. Zatrudniony w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na stanowisku kierownika ekipy dezynfekcyjnej. Od lipca 1970 roku jego osobę jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa opracowywał ppor. Stanisław Kozłowski insp oper. Ref. SB KPMO w Mińsku Mazowieckim. 3.IV.1973 roku ppor. Kozłowski wystąpił z pismem do Komendanta Powiatowego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Mińsku Mazowieckim z pismem następującej treści: ..//..//…. Mińsk Mazowiecki dnia 3 IV 1973r. Tajne spec. znaczenia Egz. nr. 1. P O S T A N O W I E N I E o złożeniu materiałów do archiwum CHLIBUK Feliks s. Jana i Marceli zd. Mintraczuk ur. 31.08.1924r. Rudno pow. Parczew woj. lubelskie narodowość i obywatelstwo polskie pochodzenie społeczne – chłopskie, wykształcenie – średnie, zawód-technik weterynarii, bezpartyjny, zam. Latowicz pow. Mińsk Mazowiecki. W/w jako kandydat na tw. został zarejestrowany 6.VII.a971r.. Pracował wówczas w Pow. Zakładzie Weterynarii w Mińsku Mazowieckim jako kierownik ekipy dezynfekcyjnej. Z racji zajmowanego stanowiska wyjeżdżał bardzo często w teren, gdzie posiadał możliwości szerokiego kontaktu z ludźmi. Poza tym w Pow. Zakładzie Weterynarii pracowało kilka osób, które wymagały operacyjnej inwigilacji. W trakcie opracowania stwierdzono, że w 1947r współpracował z bandą i uchylał się od służby wojskowej. Po ukończeniu technikum weterynaryjnego rozpoczął prace jako technik wet. W 1954r przybył na teren pow. Mińsk Mazowiecki gdzie rozpoczął prace jako technik wet. W lecznicy zwierząt w Latowiczu. Również tam zamieszkiwał. W 1961r wyrokiem Sądu Pow. w Mińsku Mazowieckim został skazany na 2000zł grzywny za jazdę motocyklem w stanie nietrzeźwym. Od 1966r został przeniesiony do pracy w Pow. Zakładzie Wet. Do ekipy dezynfekcyjnej początkowo jako pracownik, a następnie kierownik. Ob. Chlibuk Feliks miał skłonności do picia alkoholu. W styczniu 1972r został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za picie alkoholu w czasie pracy oraz opuszczanie bez usprawiedliwienia pracy. Liczył, że po jakimś okresie czasu zostanie ponownie przyjęty do pracy. początkowo nie pracował. W połowie 1972r podejmuje pracę jako niewykwalifikowany pracownik budowlany. Codziennie dojeżdża samochodem wożącym pracowników, z tego rejonu do Warszawy. W dalszym ciągu nadużywa alkoholu. Żona czyni skierowania w/w na leczenie. Dalsze opracowanie w/w jako kandydata na tw. uważam za mijające się z celem. Obecnie ob. Chlibuk nie posiada żadnych możliwości informowania o interesujących nas sprawach, osobach i problemach. Ponadto nadużywa alkoholu. Powyższe akta proponuję złożyć w archiwum wydz. ”C” KWMO w Warszawie i przechowywać przez lat 5. ..//..//……W archiwach IPN znajduje się 46 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz