Jasienowski Janusz. s. Feliksa ur. 10.06.1938 TW ps. „Janusz” nr. ewid. 2561 Siedlce

By | 16 października, 2020

Jasienowski Janusz. s. Feliksa ur. 10.06.1938 TW ps. „Janusz” nr. ewid. 2561 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony na stanowisku kierownika Sekcji w Zakładzie Produkcji Podzespołów „Polmo” w Siedlcach FSO w Warszawie. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany na zasadzie lojalności 17.11.1976 roku do sprawy Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „SPAWACZ”. Pozyskania dokonał insp. SB KWMO w Siedlcach plutonowy Paweł Duszczyk. Współpraca została zakończona 26.01.1990 roku z powodu nieprzydatności. W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.03.2014 roku.

Dodaj komentarz