Pieniak Andrzej s. Kazimierza ur. 22.02.1944 r. IPN Lu 555/45 i IPN Lu 554/44 TW ps. „Bursztyn” i TW ps. „Jacek” nr rej. 6924 Sokołów Podlaski

By | 18 maja, 2020

Pieniak Andrzej s. Kazimierza ur. 22.02.1944 r. IPN Lu 555/45 i IPN Lu 554/44 TW ps. „Bursztyn” i TW ps. „Jacek” nr rej. 6924 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca. Dobrym kolegą i przyjacielem Andrzeja Pieniaka jeszcze z lat szkolnych był funkcjonariusz SB kpt. Henryk Homka. Mieszkając jeszcze w Gdańsku, został pozyskany do współpracy z SB w Gdańsku przez kpr. Mariana Kwasa 24.12.69 roku przyjmując pseudonim „Bursztyn”. Podstawą pozyskania na TW była prowadzona przez KMMO Gdańsk sprawa nielegalnego handlu samochodami.  04.06.1975 roku rozwiązano z nim współpracę z uwagi na brak możliwości zadań (zmiana miejsca pracy). Po powrocie do Sokołowa Podlaskiego współpracuje z SB jako OZ (osoba zaufana). Przekazuje istotne informacje, które pozwalają wszcząć rozprawę operacyjną krypt. „Fals”. Do współpracy z SB jako TW, został pozyskany w dniu 25.06.1983 roku przez ppor. Mirosława Rojka z Wydz. d/w PG WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności. Przyjął pseudonim „Jacek”. 17.10.1983 TW ps. „Jacek” został przekazany na łączność do por. Jerzego Teterycza. Był wykorzystywany jako źródło sygnalizacyjne w sprawie obiektowej krypt. „Germania” i „Arizona”.  Zadaniem TW było rozpracowywanie środowisk uciekinierów do Berlina Zachodniego. Donosił m.in. na Stanisława Lipca z Lublina oraz Zbigniewa Sempławskiego, Romana Redera, Stanisława Gołucha, Bolesława Krawczyka, Ryszarda Jamka, Stanisława Siedleckiego z Wrocławia i innych. Był kontrolowany przez TW ps. „Diana”, TW ps. „Rybak”, TW ps. „Artur”. W dniu 05.02.1987 roku TW „Jacka” przejął na swoją łączność st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Paweł Piątek. W raporcie z dn. 06.04.1989 roku sporządzonym przez por. Pawła Piątka możemy przeczytać://..//…RAPORT Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przyśpieszenie wydania paszportu na wszystkie kraje świata tw ps. „Jacek” nr ew. 6924. W/wym pozyskany został do współpracy w dniu 25.06.83 r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Z tw odbyto 48 spotkań. Uzyskiwane informacje wykorzystywane były przez Wydz. I Dep. II MSW. Dwukrotnie w 1985 i 1986 r. realizował zadania rozpoznawczo-ustaleniowe na kierunku RFN, konsultowane z Wydz. XII Dep. II MSW. W wyniku realizacji zadań rozpoznawczo-ustaleniowych uzyskano szereg informacji na temat figuranta SOS prowadzonej przez WUSW w Lublinie oraz byłych działaczy „S”, którzy wyjechali z Polski w ramach emigracji politycznej. Tw jest źródłem sumiennym, zdyscyplinowanym, chętnie udziela informacji o osobach i faktach pozostających w zainteresowaniu SB. Jest osobą spostrzegawczą, posiadającą łatwość w formułowaniu myśli, cieszy się zaufaniem w gronie znajomych. Ma tendencje do nadużywania alkoholu. Kontrolowany jest przez techniczne i osobowe środki pracy operacyjnej. Podczas ostatniego pobytu w RFN tw poważnie zachorował (zawał serca). Z uwagi na stan zdrowia tw nie jest przewidziany do realizacji zadań ofensywnych. Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o pozytywne załatwienie sprawy tw, co pozwoli na realizację zadań operacyjnych podczas jego pobytu w kk oraz bardziej związać go z naszą służbą. W m-cu kwietniu tw planuje wyjechać do RFN i aktualnie oczekuje uzyskanie wizy. Wyk. w 1 egz…//..// W dniu 23.08.2006 roku podczas przekazywania materiałów dotyczących Andrzeje Pieniaka TW ps. „Jacek” przez ABW do IPN stwierdzono braki kart w teczce personalnej TW. W latach 1988-1990 masowo niszczono teczki tajnych współpracowników SB. W tym przypadku wyjęto tylko poszczególne, wybrane karty, które obciążały SB. Ostatni wpis (notatka służbowa z 3.4.87) zbieżny jest z datą „poczęstowania” mnie przez Andrzeja Pieniaka (Colą poczęstował Leszka Andrzejewskiego)TW ps. „Jacek” Pepsi-Colą, po wypiciu której trafiłem do szpitala z powodu zatrucia. Z dokumentacji medycznej (objawy: poziom methemoglobiny – 24%, jak i sposobu leczenia: Helthion, wit. B12) jednoznacznie wynika, iż było to zatrucie cyjankiem (zdecydowanie, nie było to zatrucie czadem). W trakcie współpracy z SB nie był wynagradzany, natomiast wyjeżdżał z kpt. Henrykiem Chomką na wczasy na koszt SB. Akta TW ps. „Jacek” zostały złożone do archiwum 03.08.1990 roku, a mikrofilmy dokumentacji wykonano 06.09.1993 roku. Mikrofilmy wykonano już po usunięciu ww. kart. Dokumentację TW ps. „Jacka” przekazano do IPN dopiero 23.08.2006 roku. Akta te trafiły do Zbioru Zastrzeżonego IPN. W archiwach IPN znajduje się w teczki personalnej 126 kart a w teczce pracy 123 karty dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Leszek Andrzejewski

Dodaj komentarz