Stolarczyk Marek s. Jana ur. 15.03.1964 IPN Lu 00425/236 TW ps. „Szakal” nr. rej. 74613 Siennica pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

By | 6 maja, 2020

Stolarczyk Marek s. Jana ur. 15.03.1964 IPN Lu 00425/236 TW ps. „Szakal” nr. rej. 74613 Siennica pow. Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Siennica powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie  średnie techniczne. Zatrudniony na stanowisku zaopatrzeniowca w Zakładzie Dekarskim „Agrotechnika” w Mińsku Mazowieckim. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 15.06.1985 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej w Barczewie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Szakal”. Był wykorzystywany przez SUSW w Warszawie do operacyjnego rozpracowywania  w ramach SOR krypt. „Studentka” Ewy Sułkowskiej mieszkanki Siennicy k. Mińska Mazowieckiego (koleżanki jego narzeczonej).  W notatce z dnia 19.08.1986r. dotyczącej TW ps. „Szakal”,  którą wystawił starszy oficer WSW 1 KPPK kpt. Zdzisław Czubaszek możemy między innymi przeczytać: //..//……..W grudniu 1985r. uzyskano od TW „SZAKAL” informację, iż  koleżanka jego narzeczonej Ewa SUŁKOWSKA za. w  Siennicy koło Mińska Mazowieckiego była w posiadaniu nielegalnych wydawnictw /około 300-400 sztuk „Robotnika” i  „CDN – Głos Wolnego Robotnika”/, których po 2 sztuki przekazała TW i jego narzeczonej. Na tej podstawie założono materiał wstępny „STUDENTKA” celem potwierdzenia tej informacji, ustalenia jej roli w tym procederze oraz wyjaśnienia czy oddziałuje ona na wojsko. W trakcie prowadzenia materiałów uzyskano dalsze informacje od TW „SZAKAL” na temat posiadania bezdebitowych wydawnictw przez Ewę S. wraz z pojedynczymi egzemplarzami tych wydawnictw. Nawiązano kontakt z Wydz. III SUSW w W-wie, który zabezpiecza  operacyjnie Uniwersytet Warszawski, gdzie poprzednio studiowała figurantka jak również akademiki tej uczelni, gdzie wymieniona często przebywa. W wyniku podjętych przez nich działań operacyjnych ustalono, iż Ewa . S. w  czasie pobytu w akademikach posiadała niejednokrotnie nielegalne wydawnictwa. Nie stwierdzono jednak aby je tam kolportowała. W materiałach Wydz. III-2 SUSW  zajmującego się nielegalnymi wydawnictwami na terenie Warszawy w/w nie przechodzi. Stwierdzono, że jedynie, że wydawnictwa, w posiadaniu których była ona, były drukowane na terenie Warszawy, a nie w Siennicy, gdzie w/w zamieszkuje na stałe. Niektóre z tych wydawnictw miała już w dniu rozpoczęcia ich rozdziału z punktów nielegalnego kolportażu co świadczy o tym, że posiada ona kontakt z osobą lub osobami odpowiedzialnymi za rozdział tych wydawnictw…//..//…….Jak wynika z informacji TW „SZAKAL”, o działalności Ewy S. jest najprawdopodobniej zorientowana jej matka oraz przyjaciel ich rodziny i sąsiad nauczyciel ZSZ w Siennicy ob. Stanisław CZAJKA, były aktywista „Solidarności na tym terenie…//..//………Nie stwierdzono aby próbowała ona oddziaływać negatywnie na środowisko wojskowe ani wciągać do działalności żołnierza TW „SZAKAL”. Nie stwierdzono również jaką rolę odgrywa ona w nielegalnej działalności – czy jest sympatykiem i osobą wspomagającą czy autentycznym członkiem struktur konspiracyjnych..//..//..//……………….Nawiązać osobiści kontakt z Wydz. III WUSW w Siedlcach celem zebrania bliższych danych na temat ob. CZAJKI i zorientowania się  co do możliwości jego rozpoznania przez SB na terenie Siennicy. Ponadto ustalenia czy znane są im jego związki z klerem oraz uprzednia działalność w „Solidarności….//…//…..W charakterystyce TW ps. „Szakal” wystawionej 12.07.1988 roku przez oficera  oddz. WSW I KOPK w Warszawie por. Leszka Tobiasza możemy przeczytać miedzy innymi: //..//..CHARAKTERYSTYKA tajnego współpracownika Kategoria ..TW.. pseudonim „SZAKAL” nr. 74613.. 1.  W jakiego charakteru sprawach operacyjnych (zagadnieniowych TW (NP.) brał udział: Bral udział w wyjaśnieniu materiałów wstępnych krypt. „STUDENTKA” dot. problematyki dywersji ideologicznej w otoczeniu 1 płk. 2. Wiarygodność i obiektywność dostarczanych informacji: Wszystkie przekazywane informacje były obiektywne i wiarygodne. TW był sumiennym i zdyscyplinowanym współpracownikiem.3. Stosunek do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego: Pozytywny, widzi potrzebę tego rodzaju instytucji. 4. Umiejętność  orientowania się w sytuacji inicjatywa, pomysłowość, zdyscyplinowanie, przestrzeganie zasad tajności współpracy: Szybko nawiązuje kontakty, przejawia własną inicjatywę, przestrzega podstawowe zasady współpracy z org. WP. 5. (Odniesienie do NP.) ilość posiadanych źródeł na umiejętność pracy z tw w organizowaniu spotkań, stawiania zadań i egzekwowanie ich wykonania: 6. Dodatnie i ujemne cechy osobiste (skłonność) tw (NP.): Energiczny, ryzykant, zdecydowany, przyjemna aparycja, inteligentny i spostrzegawczy. Czasami lubi nadużywać alkohol. 7. Wnioski oficera KW co do dalszego wykorzystania tw w współpracy z organami WSW lub innymi: Wyraził zgodę na przekazanie na łączność SB Mińsk Maz. spełnia warunki do dalszego wykorzystania przez SB Mińsk. DNIA 12.07.1988r. Ofic. Oddz. WSW  por. Leszek Tobiasz.//..//….14.07.1988r.  jego akta WSW Warszawa przekazała do Wydziału II WUSW w Siedlcach celem dalszego wykorzystania jego osoby jako tajnego współpracownika . Podczas współpracy był czterokrotnie wynagradzany pieniężnie na łączną kwotę 5500 zł. W jego aktach są własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy WSW. W archiwach IPN znajduje się 139 dokumentów odnoszących się do jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 30.06. 2015 roku.

Dodaj komentarz