ks. Samulak Jerzy s. Władysława ur. 24.03.1934 IPN Lu 0000419/1636 TW ps. „Władysław” i „Giorgio” nr. ew. 1385 Siedlce

By | 6 maja, 2020

ks. Samulak Jerzy s. Władysława ur. 24.03.1934 IPN Lu 0000419/1636 TW ps. „Władysław” i „Giorgio” nr. ew. 1385 Siedlce

Mieszkający w Siedlcach ksiądz katolicki. Wykształcenie wyższe – doktor nauk teologicznych. W charakterystyce tajnego współpracownika ps. „Giorgio” nr. ew.1385, którą wystawił 17.1.1989r. insp. Wydz. IV WUSW w Siedlcach kpt. Jerzy Teterycz możemy między innymi przeczytać:..//..//.Mężczyzna lat 65, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne chłopskie, wykształcenie wyższe (doktor nauk teologicznych), rencista, zam. Siedlce…//..//…Wym. w dniu 11.04.1963 r. został doraźnie pozyskany do współpracy z SB na podstawie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju przez prac. Wydz. IV KWMO w Lublinie. Pozyskanie nastąpiło przed jego wyjazdem do Włoch na studia. Otrzymał ps. „Władysław”. Następnie w dniu 17.05.1963r. ze względu na wyjazd zagranicę został przekazany pracownikowi Dep. IV MSW. W grudniu 1969r. po uzyskaniu doktoratu powrócił do kraju i rozpoczął pracę, jako wikariusz par. Węgrów. W 1984r. został poddany ponownemu opracowaniu, jako kandydat na tw. przez pracownika Wydz. IV KWMO w Warszawie. Uznano widocznie dotychczasowe jego opracowanie za niewystarczające ( w mat. brak jest wyjaśnienie dalszego stanowiska, brak jest również materiałów świadczących o jego współpracy w okresie 1963-74). W grudniu 1975r. został pozyskany do współpracy przez Wydz. IV KWMO w Siedlcach mjr. Józefa Żyburę na podstawie współodpowiedzialności z bezpieczeństwo i porządek publiczny kraju. Otrzymał ps. „Giorgio”. W 1981r. z na przejście mjr. Żybury do pracy w Warszawie tw. ps. „Giorgio” został przekazany na łączność mjr. H. Kucia z Wydz. IV KWMO w Siedlcach. Formalnego przekazania nie było. Mjr. H. Kuć dwukrotnie próbował telefonicznie nawiązać kontakt, lecz spotkał się z odmową z jego strony. W 1988r. przejąłem materiały dotyczące tw. ps. „Giorgio”. Podjęte przez mnie próby nawiązania z nim kontaktu nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Tw. ponownie odmówił współpracy z naszą służbą. Z całości mat. wynika, że od 1979r. tj. od zarejestrowania tw. ps. „Giorgio” nie odbyto z nim żadnego spotkania. Brak jest jakichkolwiek dokumentów na ten temat. Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o rozwiązanie współpracy z tym tw..//..//….14 grudnia 1989roku z powodu odmowy dalszej współpracy materiały dotyczące TW ps. „Giorgio” zostały przekazane do archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego Sek. „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 37 dokumentów dotyczących jego osoby.ks.

Dodaj komentarz