ks. Dziura Henryk s. Bronisława ur.23.03.1938 IPN Lu 00414/352 TW ps. „Henryk” nr. ew. 6548 (nie został zwerbowany)

By | 6 maja, 2020

ks.Dziura Henryk s. Bronisława ur.23.03.1938 IPN Lu 00414/352 TW ps. „Henryk” nr. ew. 6548 (nie został zwerbowany)

Ksiądz zakonny Zgromadzenia XX Pallotynów parafii Celiny. Wykształcenie średnie ogólnokształcące i Wyższe Seminarium Duchowne. Jako tajnego współpracownika SB nie mając ku temu podstaw zarejestrował go 31.05.1983 roku por. Stanisław Pogoda kier. Sekcji V Wydz. IV KWMO w Siedlcach.  W charakterystyce TW ps. „Henryk”, którą wystawił 4.10.1985 roku insp. Wydz. IV WUSW w Siedlcach ppor. L Kamiński czytamy:..//..//…..Tw. ps. „Henryk” został zarejestrowany do współpracy przez kierownika sekcji Wydziału IV por. Stanisława Pogodę po drugiej rozmowie na tematy ogólne w dniu 31.05.1983r., bez szczegółowego opracowania. Rekrutuje się on księży zakonnych Zgromadzenia XX Pallotynów, gdzie wstąpił w 1959r. Został on pozyskany bez zobowiązania na zasadzie dobrze układających się stosunków, zasadzie współodpowiedzialności. Nie był wynagradzany w żadnej formie. Podczas trzeciej przeprowadzonej z nim rozmowy w dniu 9.06.1983r. kategorycznie odmówił dalszych kontaktów z pracownikiem SB. W materiałach z opracowania brak jest akceptacji przełożonego na zarejestrowanie w charakterze tw. Z protokólu przeprowadzonej kontroli pracy Wydz. IV przez Dep. IV MSW z dnia 22.03.1985r. z zaleceń pokontrolnych wynika: – tw. ps. „Henryk” wyrejestrować z sieci tw. i złożyć materiały w archiwum…//..//….W archiwach IPN znajduje się 38 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz