Nowik Regina Jadwiga c. Jana ur. 10.02.1958 IPN Lu 00419/421 kandydat na TW nr. ew. 3850 Siedlce

By | 1 maja, 2020

Nowik Regina Jadwiga c. Jana ur. 10.02.1958 IPN Lu 00419/421 kandydat na TW nr. ew. 3850 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Absolwenta liceum im. Bolesława Prusa w Siedlcach. Członek Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie’ przy Siedleckim Ośrodku Kultury. Zatrudniona na stanowisku opiekuna gier automatycznych przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw Rozrywkowym Zakład Ośrodków Gier i Klubów Rozrywki w Warszawie w Ośrodku Gier w Siedlcach przy Klubie Mostostalu. Od 26.05.1978 roku jej osobę opracowywał pod kątem zwerbowania do współpracy z SB ppor. Ryszard Maciaszczyk insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach. 25.01.1979r. insp. Wydz. II KWMO w Siedlcach ppor. Andrzej Karczmarczyk wystawił wniosek o złożenie do archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach materiałów z opracowania kandydata na tajnego współpracownika nr. ew. 3850 pisząc w nim:..//..//……W/wym. w dniu 26.05.1978r. zarejestrowano w charakterze kandydata na tw w celu realizacji zadań dot. kontrwywiadowczego rozpoznania montażystów z RFN i Austrii, przebywających w WLKS „Mostostal”. W procesie opracowania stwierdzono, że jest ona niedyskretna, nie potrafi zachować w tajemnicy faktów i treści prowadzonych rozmów. Stwierdzono ponadto, że jest osobą mało szczerą, gdyż udzielane informacje nie pokrywały się z rzeczywistą sytuacją. W czasie przeprowadzonych z nią rozmów operacyjnych nie potwierdzono możliwości kandydatki w realizacji zadań, a przekazywane przez nią informacje miały małą wartość operacyjną. W związku, z czym wnoszę o: – zaniechanie dalszego opracowania w/wym., jako kandydata na tw, – materiały z opracowania, jako nienadające się do dalszego wykorzystania złożyć do Wydz. „C” KWMO w Siedlcach, celem przechowywania przez okres 10 lat /B – 10/.//..//…..Z opracowywania zrezygnowano 26.01.1979 roku z powodu braku możliwości operacyjnych. W archiwach IPN znajduje się 66 stron dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz