Boruta Władysław kontrwywiad. zabezp. oper. krypt. „Baszta” Siedlce

By | 1 maja, 2020

Boruta Władysław s. Jana ur. 29.10.1935r. IPN Lu 00414/1034-1045 nr. rej. 8080 był objęty kontrwywiadowczym zabezpieczeniem operacyjnym krypt. „Baszta” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Zatrudniony w Wydziale Społeczno-Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach na stanowisku kierownika tajnej kancelarii. Był objęty przez SB od 25.03.1986r. kontrwywiadowczym zabezpieczeniem operacyjnym w ramach ZO krypt. Baszta” (dotyczyła ona operacyjnego zabezpieczenia stanowisk kierowania (SK) organów władzy i administracji państwowej woj. siedleckiego). Tym Zabezpieczeniem Operacyjnym kierował  kpt. Andrzej Karczmarczyk z-ca nacz. Wydz. II WUSW Siedlce. Sprawę ZO krypt. „Baszta” zakończono 25.06.1990r. Wniosek o jej zakończenie wystawił kpt. Jan Mańkowski insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach a jej akta złożono w archiwum biura „C” WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN zachowało się 46 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz