Aniszewski Sylwester Antoni kandydat na TW nr. rej. 7435 Siedlce

By | 1 maja, 2020

Aniszewski Sylwester Antoni s. Czesława ur. 28.12.1960r. IPN Lu 00419/1242 kandydat na TW nr. rej. 7435 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Pracownik Ośrodka Szkolenia LOK w Siedlcach na stanowisku z-cy kierownika ośrodka. Od 05.06.1985r. opracowywał go, jako kandydata na tw ppor. Mirosław Ambroziak z Wydz. III SB WUSW w Siedlcach. Miał być wykorzystywany, jako informator w Sprawie Obiektowej krypt. „Liga”. 30.01.1987r. ppor. Ambroziak wystawił wniosek o zakończenie opracowywania i złożenie jego akt w archiwum. We wniosku możemy przeczytać między innymi: //..//W trakcie opracowania sporządziłem 5 informacji operacyjnych w tym 2 informacje z rozmów z KO „KR” dot. opracowywanego kandydata, 2 informacje z bezpośrednio przeprowadzonych z kandydatem. Początkowo informacje wskazywały, iż wybór opracowywanego kandydata był trafny. W trakcie opracowania zebrałem szereg danych osobopoznawczych o kandydacie. W dniu 4.01.1096 w trakcie rozmowy operacyjnej z KO „JR” otrzymałem informację, iż opracowywany kandydat na TW w najbliższym czasie zamierza odejść z pracy w LOK-u. W bezpośredniej rozmowie z kandydatem w/w potwierdził ten fakt informując mnie jednocześnie, iż pracował będzie, jako współwłaściciel „Zieleniaka” na III Etapie Osiedla 1000-lecie. Biorąc powyższe pod uwagę proszę tow. Naczelnika o wyrażenie zgody na złożenie do Archiwum Sekcji „C” WZO WUSW Siedlce materiałów dot. kandydata na TW Nr. rej. 7435. w kategorii B-5. Materiały można udostępniać zainteresowanym jednostkom operacyjnym. //..// (zachowano oryginalną pisownię)  9.02.1987r. został zdjęty z ewidencji. W archiwach IPN znajduje się 60 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz