Ruszkowski Wojciech Leszek s. Tadeusza ur. 12.07.1964 IPN Lu 00419/1736 TW sp. „Kali” nr. ew. 9221 Węgrów

By | 23 kwietnia, 2020

Ruszkowski Wojciech Leszek s. Tadeusza ur. 12.07.1964 IPN Lu 00419/1736 TW sp. „Kali” nr. ew. 9221 Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-elektronik. Student w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej. Jego osobą pod kątem zwerbowania współpracy z SB 0d 28.12.1988r. zajmował się plut. Młynarz Karol insp.SB RUSW w Węgrowie, który to 26.01.1989r. wystawił wniosek o opracowanie go, jako kandydata na tajnego współpracownika. Do współpracy został zwerbowany na zasadzie dobrowolności przez 24.09.1989 r. Werbunku dokonał plut. Młynarz Karol insp.SB RUSW w Węgrowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny ”Kali”. Celem pozyskania było zapewnienie informacji dotyczących międzynarodowego ruchu turystycznego szczególnie na kierunku RFN. W charakterystyce TW ps. „Kali” nr. ew., 9221 którą wystawił plut. Młynarz Karol insp.SB RUSW w Węgrowie 20.01.1990 roku możemy między innymi przeczytać:..//..//………….Tw. ps. „Kali” pozyskany został do współpracy we wrześniu 1989r. na zasadzie dobrowolności. Wykorzystywany był w S.O. „Germania”. W okresie współpracy odbyto z tw 1 spotkanie, na którym dokonano pozyskania tw.  Nie odbywanie spotkań z tw. spowodowane było tym, iż tw. przebywał i przebywa za granicą. W związku z tm, że pracownik mający na kontakcie tw. przeszedł do innej pracy zaproponowano mu przejście na kontakt innej osoby. Tw nie wyraził zgody. Dalsze utrzymywanie kontaktu z tw uważam za bezzasadne.//..//…… 20.01.1990 roku jego akta zostały złożone w archiwum WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5Z z zastrzeżeniem, ze nie można ich udostępniać innym jednostkom bez zgody naczelnika Wydziału II WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 67 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności została zdjęta z jego akt 6.05. 2016r.

Dodaj komentarz