o. Kunda Leonard s. Feliksa ur. 18.10.1935 IPN Lu 00419/64 kandydat na TW „Misjonarz”

By | 23 kwietnia, 2020

o. Kunda Leonard s. Feliksa ur. 18.10.1935 IPN Lu 00419/64 kandydat na TW „Misjonarz”

22.10 1976 roku ppor. Stanisław Pogoda st. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach wystawił wniosek o opracowanie kandydata na tajnego współpracownika nowicjusza XX Marianów w Skórcu. We wniosku możemy między innymi przeczytać: //..//…….wykształcenie: zawodowe, ślusarz maszynowy, zam. na stałe: West Moonam Aushburne Grave 16 Tas, czasowy pobyt: Dom Zakonny XX Marianów Skórzec 12, woj. Siedlce, narodowość polska, obywatelstwo australijskie. UZASADNIENIE: W/w przybył do hPolski14.04.1976r. celem odbycia nowicjatu u księży Marianów w Domu Zakonnym w Skórcu. Dotychczas nie posiadaliśmy źródeł informacji w tej grupie przyszłych księży zakonnych. Wymienionemu zależy na odbywaniu nowicjatu w Polsce, w związku z tym mamy naturalną sytuację, umożliwiającą nam stawianie warunków przy przedstawianiu przez Ob. KUNDE prośbie do organu paszportowego o przedłużenie wizy pozwalającej mu na przebywanie na terenie Polski……..//..//………Dotychczas przeprowadzono z proponowanym na kandydata na tajnego współpracownika trzy rozmowy. Pretekstem do rozmów był fakt załatwiania przez w/w formalności w organie paszportowym związanych z przedłużaniem wizy umożliwiającej mu przebywanie na terenie Polski. Proponowany kandydat jest człowiekiem młodym, elokwentnym, łatwo wypowiadającym swoje myśli i dopiero rozpoczynającym pracę w gronie XX Marianów. Z jego zachowania wynika, że jest człowiekiem zrównoważonym, zdecydowanym na spędzeniu reszty życia w zakonie. Bardzo dobrze włada językiem polskim i angielskim. W dotychczasowych rozmowach nawiązywał dialog z wykonywanym przez niego obecnie zawodem, chociaż jak sam stwierdza za mało zna środowisko, w którym aktualnie przebywa. Opuszczanie przez niego domu zakonnego jest mocno ograniczone przepisami obowiązującego zakonników. Wyjść tylko może za zezwoleniem przełożonego domu /klasztoru/, oraz na podstawie przyczyny, którą mogą być tylko wypadki losowe:….//..//……Dotychczasowe dane uzyskane w toku prowadzonych przez nas działań jak i rozmów przeprowadzonych z w/w, nie dają pełnego obrazu proponowanego kandydata. W związku z powyższym składam wniosek o zarejestrowanie Ob. KUNDA LEONARDA, jako kandydata na tajnego współpracownika….//..//……… 2.02.1977r. ppor. Stanisław Pogoda st. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach wystawił wniosek o złożenie w archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach materiałów dotyczących opracowania kandydata na tajnego współpracownika ps. „Misjonarz” nr. rej. 2678. W uzasadnieniu wniosku wyeliminowanie jego napisał między innymi: …//..//………….Z informacji uzyskanej od kandydatów tw. ps. „PRZEOR” i „OPAT” wynika, że po każdej z takich rozmów „MISJONARZ” zdawał relację swoim przełożonym niejednokrotnie wyolbrzymiając te fragmenty, które świadczyć by mogły o nakłanianiu go do współpracy z SB. W toku realizacji przedsięwzięć operacyjnych zmierzających do rozpoznania osobowości kandydata stwierdzono, że nie reprezentuje on sobą odpowiedniego poziomu intelektualnego, nie potrafi utrzymać dyskrecji faktu przeprowadzonych z nim rozmów, jest mocno sfanatyzowany i bezwzględnie podporządkowany swym przełożonym. Za jedyne swoje posłannictwo uważa pracę misyjna, a wszelkie kontakty z osobami świeckimi uważa za niezgodne z obowiązującymi przepisami w zgromadzeniach zakonnych. W miesiącu czerwcu br. opuści teren polski i będzie pracował w jednej z misji w prowincji angielskiej XX Marianów. Wobec przedstawionych wyżej danych wnioskuję o zaniechanie dalszego opracowywania kandydata na tw. ps. „Misjonarz”//…//……..Ostatecznie 4.02.1977 roku zakończono opracowywanie jego osoby, jako kandydata na tajnego współpracownika SB, 16.02.1977r. jego akta złożono w archiwum Wydziału „C” KWMO w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 61 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz