Krupa Kornelia c. Aleksandra ur. 25.05.1930 IPN Lu 00419/611 TW ps. „Niezapominajka” nr ew. 5191 Kolonia Zając powiat Węgrów

By | 23 kwietnia, 2020

Krupa Kornelia c. Aleksandra ur. 25.05.1930 IPN Lu 00419/611 TW ps. „Niezapominajka” nr ew. 5191 Kolonia Zając powiat Węgrów

Mieszkanka miejscowości Kolonia Zając powiat Węgrów. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zatrudniona na stanowisku nauczycielki we wsi Szaruty powiat Węgrów. W raporcie o pozwolenie na opracowanie jej osoby, jako kandydata na werbunek w charakterze informatora Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Węgrowie, który napisał 12 kwietnia 1954 roku st. sierż. Pospieszny Marian st. ref. PUBP w Węgrowie możemy przeczytać między innymi:…//..//……..Zwracam się z prośbą o zezwolenie na opracowanie w/w do werbunku. I Uzasadnienie opracowania a) Biorąc pod uwagę rozwój spółdzielczości w naszym kraju, a w szczególności na tut. terenie gdzie budowa spółdzielni produkcyjnych idzie w bardzo słabym tempie, dlatego że wrogie elementy za wszelką cenę nie chcą dopuścić do rozbudowy Spółdzielni, i tak n/p. W gromadzie Zając gdzie gromada ta wytypowana jest pod budowę spół. Produkcyjnej, a wrogi element zaczyna swoją prowadzić działalność. Jak miejscowa kier. Szkoły podst. w Zającu Księżopolska Kazimiera i jej mąż, którzy byli gorącymi zwolennikami Mikołajczyka należąc do PSL później do SL a obecnie należą do RSL, lecz żadnej aktywności w tym stronnictwie nie przejawiają, a odwrotnie starają się wszelkimi sposobami przeszkadzać w rozbudowie spółdzielczości, gdyż żyją oni w bardzo przyjaznych stosunkach z miejscowym kułactwem, którzy to są wrogo ustosunkowani do obecnego ustroju i przebudowy wsi polskiej. Urząd tut. do obecnej chwili po tej linii nie posiada sieci ag. inf., która by nas sygnalizowała o wszelkich przejawach zamiarach i kontaktach kier. szkoły i jej męża z miejscowym kułactwem. Związku z tym, że typowany kandydat żyje w przyjaznych stosunkach z kier. Szkoły i jej Mężem, przez co też posiada wszelkie możliwości udzielania nam po tej linii wszelkich prowadzonej przez kier. szkoły. Mając na uwadze przyjazne stosunki k-ta z miejscowym kierownictwem szkoły, z którym to kandydat żyje w dobrych stosunkach i posiada w tym otoczeniu dobrą opinię i zaufanie, przez to też posiada możliwości udzielania nam po tej linii wszelkich informacji, które nas interesują. (zachowano oryginalną pisownię)…//..//………………………Do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa została zwerbowana na podstawie uczuć patriotycznych 24.08.1954 roku Zwerbował ją st. sierż. Pospieszny Marian st. ref. PUBP w Węgrowie. Celem werbunku było rozpracowanie kułactwa z gminy Zając ze szczególnym uwzględnieniem budowy Spółdzielni Produkcyjnych na tym terenie. 29.06.1955 roku st. ref. Referatu ds. Bezpieczeństwa Publicznego KPMO w Węgrowie chor. Curzyński Henryk wystawił wniosek o wyeliminowanie jej osoby z sieci agenturalnej uzasadniając swój wniosek tym, że: została kandydatem do PZPR. 30.06.1955 roku została zdjęta z ewidencji PUBP w Węgrowie a materiały dotyczące jej osoby zostały przekazane do archiwum Wydz. X WUBP w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 18 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz