Kostyra Władysław s. Józefa ur. 26.04.1926 IPN Lu 00414/52 TW ps. „Karol” nr. ew. 5685 Dudki gmina Trojanów

By | 23 kwietnia, 2020

Kostyra Władysław s. Józefa ur. 26.04.1926 IPN Lu 00414/52 TW ps. „Karol” nr. ew. 5685 Dudki gmina Trojanów

Właściciel gospodarstwa rolnego w miejscowości Dudki gmina Trojanów. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniony na Stacji Linii Radiowych i Telewizyjnych w Dudkach w gminie Trojanów powiat Garwolin. Do współpracy zwerbował go 17.09.1981r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju por. Ryszard Maciaszczyk insp. Wydz. II KWMO w Siedlcach. Na okoliczność pozyskania własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Karol”. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Obszar” mającej na celu objęcie kontrolą i zabezpieczeniem operacyjnym obiektów podległych Przedsiębiorstwu Stacji Linii Radiowych i Telewizyjnych przed penetracją służb specjalnych krajów kapitalistycznych oraz wpływami opozycji antysocjalistycznej. W charakterystyce pracy TW ps. „Karol”, którą wystawił 13.11.1989 roku insp. SB RUSW w Garwolinie chor. Władysław Gaładyk możemy przeczytać: //..//……..Pozyskany do sprawy obiektowej kryptonim „Obszar” Nr. 5694, do zabezpieczenia stacji radiowo TV w Dudkach. Celem pozyskania była realizacja przedsięwzięć operacyjnych w ramach zabezpieczenia obiektu, oraz dopływu informacji o nastrojach mieszkańców gminy Trojanów. W październiku 1983 roku został przekazany na kontakt mł. chor. Władysława Gaładyka z RUSW Garwolin pion V. W okresie współpracy odbyto17 spotkań. Spotkania najczęściej odbywały się w samochodzie służbowym w terminie umówionym. Informacje ze spotkań przekazywane były w formie ustnej, z których następnie sporządzane były notatki służbowe. Przekazywane informacje dotyczyły ogólnie nieprawidłowości i sytuacji w Przedsiębiorstwie skupiającym Stacje Linii Radiowych TV w Lublinie. Ponadto informacje dotyczące nastrojów wśród mieszkańców gm. Trojanów. W okresie współpracy był dwukrotnie wynagradzany w formie pieniężnej po 1500zł. Wręczone pieniądze przyjmował pisząc pokwitowania. Nie był kontrolowany przez środki techniki operacyjnej. Był źródłem typowo sygnalizacyjnym. Z dniem 1.07.1985 roku zwolnił się z zakładu na własną prośbę. Zwolnienie motywował złym stanem zdrowia, a ponadto tym, że posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 9ha, i musi więcej czasu poświęcać na pracę w gospodarstwie. Z uwagi na to, że nie pracuje na stacji linii przesyłowych w Dudkach nie posiada dotarcia do interesujących nas zgadnień….//..//…….. Współpracę z TW ps. „Karol” rozwiązano w trzecim kwartale 1985r. z powodu nieprzydatności a materiały dotyczące jego osoby zostały złożone w archiwum WZO Sekcja „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5. Powodem wyeliminowania jego osoby było to, że 1.07.1985r. ze względu na stan zdrowia zwolnił się z pracy w ochranianym przez SB obiekcie, przez co utracił możliwości operacyjne. W archiwach IPN znajduje się 68 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz