Korzeniowski Jerzy s. Wincentego ur. 28.04.1944 IPN Lu 00414/798 TW ps. „Bolek” nr. ew. 8013 Siedlce

By | 23 kwietnia, 2020

Korzeniowski Jerzy s. Wincentego ur. 28.04.1944 IPN Lu 00414/798 TW ps. „Bolek” nr. ew. 8013 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik budowy dróg i mostów. Zatrudniony w Rejonie Dróg Publicznych w Siedlcach na stanowisku kierownika obwodu mostowego. Był kandydatem na wyjazd na kontrakt do Libii do Libii z firmy PEBK „DROMEX” w Warszawie na stanowisko kierownika budowy mostów, poprzednio już wyjeżdżał z tej firmy w latach 1978-80 do Libii. Do współpracy pozyskał go 10.04.1986r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. ppor. Włodzimierz Wójcik insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy ze służbą bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bolek”. W charakterystyce TW ps. „Bolek”, którą wystawił  18.01.1990 roku por. Włodzimierz Wójcik st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach możemy przeczytać między innymi: //..//…….TW ps. „Bolek” do współpracy z SB został pozyskany 10.04.1986r…..//..//……..Celem pozyskania była realizacja przedsięwzięć w SO krypt. „KONTRAKT”. W latach 1986-1988 realizował zadania rozpoznawczo-ustaleniowe w Libii. W trakcie współpracy rozpoznawano jego osobowość, którą można ocenić następująco: – inteligentny i spostrzegawczy,  – umiejętnie kontroluje swoje zachowanie,  – interesuje się aktualnymi wydarzeniami politycznymi, – do SB ustosunkowany pozytywnie.  W trakcie współpracy odbyto 5 spotkań, na których tw przekazywał informację do pobytu w Libii.  Informacje przekazywane przez tw były ogólne, tw nie wykazywał zaangażowania w pracy na rzecz kontrwywiadu. W ostatnim czasie unikał spotkań. Aktualnie nie ma możliwości operacyjnych uzyskiwania interesujących nas informacji…//..//…..W archiwach IPN znajduje się 76 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 5.10.2010 roku.

Dodaj komentarz