Kołodziejek Bolesław s. Stanisława ur. 04.11.1912 IPN Lu 00419/276 TW ps. „Ostrowski” nr. rej. 1449 Baczki g. Łochów pow. Węgrów

By | 22 kwietnia, 2020

Kołodziejek Bolesław s. Stanisława ur. 04.11.1912 IPN Lu 00419/276 TW ps. „Ostrowski” nr. rej. 1449 Baczki g. Łochów pow. Węgrów

Mieszkaniec wsi Baczki w gminie Łochów powiat Węgrów. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Pracował między innymi na stanowisku referenta podatkowego Gminy Łochów a następnie na stanowisku ślusarza w Fabryce Urządzeń Technicznych w Ostrówku. Do współpracy z Organami Bezpieczeństwa zwerbował go 21.VI.1949 roku na podstawie uczuć patriotycznych ref. ds.. Bezp. Pub. KP MO w Węgrowie Andrzej Kazimierczak. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ostrowski”. W charakterystyce TW ps. „Ostrowski”, którą wystawił 9 lipca 1956 roku oficer operacyjny Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa KPMO w Węgrowie chor. Jan Wierzbicki możemy między innymi przeczytać: //..//………….Charakterystyka informatora ps. „Ostrowski” Informator ps. „Ostrowski” został zawerbowany dnia 21.VI.1949 r. ……………….//..//………Informator ten posiadał w początkowym okresie duże możliwości w udzielaniu potrzebnych danych do przeprowadzenia wywiadów, ponieważ pracował na stanowisku referenta finansowego w P.G.R.N. w Łochowie. Jednak przez okres jego współpracy z Org. B.P. nie wykazywał on większej chęci do współpracy. Dość często zrywał spotkania. Wykonywanie zadania przez w/w informatora były dość płytko. Ostatnio informator ten zatrudniony jest w F.U.T. w Ostrówku gdzie również mimo braku możliwości z jego strony nie wykazuje on chęci do współpracy, zrywa umówione spotkania. Inf. ps. „Ostrowski” przez okres współpracy nie był wykorzystywany do żadnych rozpracowani, gdyż nie ma dotarcia do figurantów interesujących Org. B..P. W związku z tym, że informator nie posiada możliwości w udzielaniu informacji o osobach interesujących Org. B.P. gdyż nie tkwi on w żadnym środowisku wrogim a zamieszkuje na uboczu wsi. Na zakładzie pracy również nie spotyka się on z elementem podejrzanym, dlatego też stawiam wniosek o wyeliminowanie go z sieci agenturalnej, jako nieprzydatną jednostkę do dalszej współpracy z Org. B.P…//..//………………………19.VII.1956 roku na zakończenie współpracy napisał zobowiązanie o zachowaniu tego faktu w ścisłej tajemnicy. A 20 lipca 1956r. jego akta zostały przekazane do archiwum Wydziału X Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 16dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz