Czarnacki Tadeusz Wincenty s. Józefa ur. 01.04.1948 IPN Lu 00419/1268 TW ps. „Jerzy” nr. ew. 4277 Huta Gruszczyna-Grygłów gm. Stoczek Węgrowski

By | 22 kwietnia, 2020

Czarnacki Tadeusz Wincenty s. Józefa ur. 01.04.1948 IPN Lu 00419/1268 TW ps. „Jerzy” nr. ew. 4277 Huta Gruszczyna-Grygłów gm. Stoczek Węgrowski

Właściciel gospodarstwa ogrodniczego w miejscowości Huta Gruszczyna-Grygłów gmin Stoczek Węgrowski powiat Węgrów. Wykształcenie niepełne wyższe (studiował na SGGW w Warszawie). Wykształcenie specjalne technik o specjalności obsługi ruchu turystycznego. Posiada tytuł mistrza ogrodnika. W jego charakterystyce, którą wystawił 15.01.1989 roku plut. Młynarz Marek insp. SB RUSW w Węgrowie możemy między innymi przeczytać: //..//……CHARAKTERYSTYKA tajnego współpracownika ps. „Jerzy” nr. ew. 4277. Tajny współpracownik ps. „JERZY” nr. ew. 4277 mężczyzna lat 38, kawaler, zam. Huta Gruszczyna prowadzi własne gospodarstwo rolne, pozyskany został do współpracy po raz pierwszy do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w dniu 23.02.1979 r na zasadzie lojalności i współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo i bezpieczeństwo publiczne. Podstawą do pozyskania wymienionego był jego wyjazd do USA. W roku 1979 TW wyjechał do USA. Po powrocie z zagranicy odbyto z TW 5 spotkań, na których przekazał pisemne relacje ze swego pobytu w USA. Począwszy od czerwca 1980r. TW unika spotkań z pracownikiem SB, nie chce uzupełnić niektórych informacji, a zwłaszcza nie chce wyjaśnić powodów swojego pobytu w Kanadzie. W związku z powyższym w marcu 1981r. zostaje na wymienionego założona Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Mak”, mająca na celu udowodninić mu współpracę ze służbami specjalnymi kk. W czasie prowadzenia SOS nie zdołano udowodnić, że figurant utrzymuje kontakty ze służbami specjalnymi kk. Maju br. figurant SOS krypt. „Mak” zgłosił się do Ref. Paszportów w Węgrowie i złożył podanie kwestionariusz na wyjazd do USA. W związku z tym postanowiono przeprowadzić z w/wym. rozmowę mającą na celu ponowne pozyskanie go do współpracy. Ponownego pozyskania dokonano 19.07.1986r. w miejscowości Huta Gruszczyno. Pozyskania dokonano na zasadzie lojalności i współodpowiedzialności za ład i porządek publiczny. W czasie współpracy z TW odbyto z nim dwa spotkania. Pierwsze w w/wym. miejscowości, drugie w Węgrowie. TW nie był kontrolowany i wynagradzany. We wrześniu br. TW zostaje zatrzymany w areszcie czynne słowne znieważenie funkcjonariusz MO w miejscu swojego zamieszkania. Prokurator daje mu 3 miesięczną sankcję. Podczas pobytu w Areszcie TW przesyła „gryps”, w którym prosi żeby Episkopat Polski wystąpił z uznaniem go za więźnia politycznego …(słowo nieczytelne) ………informacje otrzymane z MSW wskazują, iż TW zamierzał wyjechać na stałe do Kanady, a zaproszenie z USA miało być tylko kamuflażem. Ponadto amb. USA w PRL odmówiła mu wydania wizy. Listopadzie br. Sąd Rejonowy w Węgrowie wydaje wyrok na TW, na mocy, którego skazuje go na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 5 lat…//..//……………Biorąc pod uwagę fakt, iż TW nie wyjedzie za granicę, oraz fakt nagannego zachowania w stosunku do funkcjonariusza MO, za co został ukarany sądownie, a także zły stan jego zdrowia wymienionego, postanowiono współpracę z TW ps. „Jerzy” zakończyć, a zebrane materiały złożyć w Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z uwagą, że można je udostępniać innym jednostkom…//..//…….W archiwach IPN znajdują się 82 dokumenty dotyczące jego osoby w tym dwa własnoręcznie napisane w 1979 i 1986 roku zobowiązania o współpracy i jedno własnoręczne napisane pokwitowanie kwoty 1000 zł. za przekazane SB informacje do sprawy krypt. „Arizona”.

Dodaj komentarz