Zając Jan TW ps. „Niezgoda” Wólka Strozeńska gm. Górzno pow. Garwolin

By | 1 kwietnia, 2020

Zając Jan s. Józefa ur. 19.01.1930 IPN Lu 00419/513 TW ps. „Niezgoda” Wólka Strozeńska gm. Górzno pow. Garwolin

Mieszkaniec miejscowości Wólka Strożeńska  pow. Garwolin. Wykształcenie 5  klas szkoły powszechnej. Do współpracy z organami bezpieczeństwa publicznego został pozyskany na zasadzie dobrowolności 10.09.1954 roku podczas pobytu w Zakładzie Karnym w Nowym Bytomiu. Pozyskania dokonał z-ca komendanta ds. operacyjnych ZK w Nowym Bytomiu . Wierzchowski Zbigniew. Na okoliczność werbunku własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Niezgoda”. Po opuszczeniu zakładu karnego w Nowym Bytomiu jego akta zostały przekazane do PUBP w Garwolinie celem dalszego wykorzystania jako informatora UB. W raporcie do kierownika PU ds. BP w Garwolinie jaki napisał 11.06.1955r.  referent operacyjny PU ds. BP w Garwolinie chor. Edward Krysiński możemy między innymi przeczytać: //..//……Ja ref. operacyjny PU ds. BP w Garwolinie rozpatrzywszy teczkę personalną inf. „Niezgoda”  Nr. Gsk. 5641/54 ustaliłem, że teczka personalna inf. „Niezgoda” została nadesłana z O.P.W. Nowy Bytom w kierunku z nim łączności. Po zapoznaniu się z materiałami i ustaleniu, ustaliłem, że inf. „Niezgoda” obecnie zam. przy rodzicach w Wólce Ostrożeńskiej gm. Górzno pow. Garwolin i pracuje w gospodarstwie rodziców mieszka wśród chłopów biednych i czł.  parti u których cieszy się zaufaniem i nie ma możliwości informowania nas o osobach interesujących Organa B.P. W związku z powyższym u inf. „Niezgoda”  kontaktu nie nawiązano gdyż nie ma możliwości informowania nas o osobach interesujące Organa B.P. dlatego też wnoszę o wyeliminowanie z sieci i przesłanie teczki personalnej do archiwum. //..//…Zachowano oryginalną pisownię)  W archiwach IPN zachowało się13 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz