Pawliński Henryk Lucjan ur. 01.06.1922 IPN Lu 00419/426 KO ps. „Józef” nr. ew. 4085 Guźlin pow. Garwolin

By | 1 kwietnia, 2020

Pawliński Henryk Lucjan ur. 01.06.1922 IPN Lu 00419/426 KO ps. „Józef” nr. ew. 4085 Guźlin pow. Garwolin

Mieszkaniec miejscowości Goźlin pow. Garwolin. Wykształcenie podstawowe. Organista w parafii Guźlin. 30.XII.1968 roku podpisał zobowiązanie o przekazywanie informacji o księżach z parafii Goźlin służbie bezpieczeństwa z KPMO w Garwolinie obierając sobie pseudonim konspiracyjny jako kontakt operacyjny „Józef’. Zobowiązanie przyjął ppor. Stanisław Sekuła of. operacyjny ds. SB KP MO w Garwolinie. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. Józef” opracowanym 13 sierpnia 1971 roku przez plutonowego Michała Kotowskiego inspektora operacyjnego Referatu ds. SB KPMO w Garwolinie możemy między innymi przeczytać: ….//..//…..W dotychczasowym okresie współpracy z t.w. ps. „Józef” odbyłem 10 spotkań. Za przekazane informacje wynagrodziłem go dwa razy. Do współpracy jest chętny, lecz spotkania często zrywa i odbywać je chce przeważnie w miejscowości, w której zamieszkuje. Tłumacząc to tym, że każdy wyjazd musi legalizować przed żoną. Z przebiegu spotkań i sporządzonych przez niego doniesień wynika, iż podaje informacje prawdziwe, lecz ogólne, ustalone tylko na podstawie własnych spostrzeżeń. Z tego względu dalszą współprace z nim należy ukierunkować tak, aby on w zdobywaniu informacji, oprócz swoich spostrzeżeń i obserwacji więcej poświęcał własnej inicjatywy, tym bardziej, iż ma ku temu możliwości operacyjne. Przez najbliższe dwa lata t.w. ps. „JÓZEF” wykorzystany będzie po zagadnieniu pionu IV-go, w ramach teczki ewidencji operacyjnej na parafię Nr…. i księży tej parafii, a w szczególności dp: – ustalania kontaktów miejscowego kleru i charakter tych kontaktów, – ustalania działalności duszpasterskiej miejscowego keru i aktywu parafialnego, oraz ich wpływ na fanatyzowanie wiernych i wpływ na życie społeczno-gospodarcze wsi, – wyłaniania aktywu katolickiego, który udziela pomocy księżom w działalności duszpasterskiej, a w szczególności skład i charakterystyki osób, skupionych w organizacjach przykościelnych jak: rada parafialna, kółka bieli, kółka ministrantów, chór, zeratorki kółek różańcowych, – wysłuchiwania głoszonych kazań, odczytywanych listów pasterskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na akcenty polityczne i ewentualne komentarze, – wyłanianie nieporozumień między miejscowym klerem i klerem a aktywem katolickim. //..//……  Współpraca została zakończona 21.01.1974r. z powodu przewlekłej choroby a jego akta 14.01.1974r. zostały złożone w archiwum Wydziału „C” KWMO w Warszawie. W archiwach IPN znajdują się 73 dokumenty dotyczące jego osoby

 

Dodaj komentarz