Łopuć Bogumiła c. Jana ur. 13.04.1945 IPN Lu 00419/1360 KO i TW ps. „Krystyna” nr. ew. 7415 Mrozy

By | 1 kwietnia, 2020

Łopuć Bogumiła c. Jana ur. 13.04.1945 IPN Lu 00419/1360 KO i TW ps. „Krystyna” nr. ew. 7415 Mrozy

Mieszkanka miejscowości Mrozy. Wykształcenie średnie ogólnokształcące.  Zatrudniona na stanowisku kierownika służb pracowniczych w Specjalistycznym Ośrodku Opieki Zdrowotnej w Rudce. 29.11.1984 roku została zarejestrowana jak KO Wydziału „C” WUSW w Siedlcach, dla którego to aż do momentu werbunku na TW przekazała szeregi istotnych informacji operacyjnych. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał ją na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju 04.09.1985 roku ppor. Edward Ziemkiewicz insp. gr. III SB RUSW w Mińsku Mazowieckim. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat środowiska i osób zatrudnionych w SOOZ w Rudce do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Sanatorium” jak i Sprawy Obiektowej kryptonim „Relaks”. Zobowiązania o podjęciu współpracy nie pobrano z powodu jej już wcześniejszej współpracy z SB, jako kontakt operacyjny. Współpraca została zakończona w 1987 r. z powodu zmiany miejsca pracy. TW ps. „Krystyna” w 1986 roku przeszła do pracy na kolei, jako bileterka na stacji kolejowej PKP w Rembertowie, a następnie w Wesołej. W archiwach IPN znajduje się 68 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz