Dowgiałło Jerzy s. Wincentego ur.15.07.1944 IPN Lu 00414/311 TW ps. „Figiel” nr. ew. 4287 Mińsk Mazowiecki

By | 16 listopada, 2019

Dowgiałło Jerzy s. Wincentego ur.15.07.1944 IPN Lu 00414/311 TW ps. „Figiel” nr. ew. 4287 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie zawodowe o specjalności elektro-mechanik. Zatrudniony na stanowisku konserwatora-elektryka w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Betonów i Prefabrykatów w Mińsku Mazowieckim. Do współpracy z SB pozyskany został na zasadzie obywatelskiej  współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju 27.05.1976r. Pozyskania dokonał st. kpr. Bernard Smoleński insp. oper.-doch.  Ref. d/w PG KM MO Mińsk Mazowiecki. Celem pozyskania było Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o środowisku przestępczym. W charakterystyce TW ps. „Figiel” wystawionej 1.12.1984r. przez insp. SB grupy II RUSW w Mińsku Mazowieckim możemy między innymi przeczytać: //..//…….Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Tw pozyskany został na zasadzie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w dniu 27.05.1976r. przez st. kpr. Bernarda Smoleńskiego – insp. operac.-dochodz. Referatu d/w z PG KM MO Mińsk Maz. Celem pozyskania w/wym. było zapewnienie dopływu informacji o środowisku przestępczym, ustalenie form – metod dokonywania przestępstw, operacyjne zabezpieczenie metod świadczących o przestępczej działalności pracowników WPBiP. Dla potrzeb Referatu d/w z PG pracował do 6.02.1982 r. Następnie został przejęty na stan Wydziału Paszportów KWMO w Siedlcach. W czasie .współpracy z tw odbyto 37 spotkań, 22 spotkania na rzecz Referatu Paszportów KMMO w Mińsku Maz. Od roku 1980 do chwili obecnej nie udzielił żadnej informacji operac. Wartość uzyskiwanych informacji dostateczna. W czasie pracy na rzecz Ref. Paszportów był wykorzystywany w następujących kierunkach: do prowadzenia ciągłego rozpoznania osób ubiegających się o wyjazd do kk i kdl oraz w miarę posiadanych możliwości zbieranie informacji o ich zachowaniu się za granicą. ujawnianie osób przejawiających za interesowanie jednostkami wojskowymi i kadrą oficerską. udzielanie informacji o nastrojach i postawach społeczeństwa w Mińsku Maz. w okresie ważnych wydarzeń w kraju i za granicą. do realizacji zadań wynikających z zainteresowania innych wydziałów i służb. Tw kontrolowany był przez zlecane mu do wykonania zadań sprawdzających przez KO.  Spotkania z tw odbywały się na wolnym powietrzu. Za współpracę i przekazane informacje był wynagradzany trzykrotnie kwotami 500, 800 i 1000zł. Tw od kilku lat utrzymuje kontakty towarzyskie z osobami nadużywającymi alkohol. Podczas próby nawiązania z nim łączności po 4-letniej przerwie, 2-krotnie odmówił kontaktu z pracownikiem SB. Z uwagi na negatywną postawę tw jak i ewentualną dwulicowość, wykorzystywanie  tw jest operacyjnie niewskazane, mogłaby zaistnieć  dekonspiracja naszych zainteresowań. Biorąc pod uwagę negatywną opinię tw, materiały zostaną złożone w archiwum. //..//… Reasumując z tw ps. „Figiel” odbyto łącznie 38 spotkań z czego ostatnie miało miejsce 31.05.1984r. W trakcie tej rozmowy zaproponowano mu podjęcie dalszej współpracy  z SB z wykorzystaniem go w środowisku kleru, a w szczególności zabezpieczenia nabożeństw. TW nie wyraził zgody ze względu na, jak stwierdził fakt posiadania wśród księży z Mińska Maz. kolegów. Często zaprasza ich do domu i nie może teraz świadczyć takich usług dla SB. Ostatecznie akta dotyczące jego osoby zostały przekazane do archiwum WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 30 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz