Galewski Piotr s. Dionizego ur. 24.11.1950 IPN Lu 555/39 TW ps. „Piotr” nr. rej. 8483 Łuków

By | 26 stycznia, 2019

Galewski Piotr s. Dionizego ur. 24.11.1950 IPN Lu 555/39 TW ps. „Piotr” nr. rej. 8483 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektryk. Zatrudniony w charakterze montera w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym „Predom Serwice” w Warszawie Zakład nr. 39 w Łukowie. Wielokrotnie wyjeżdżał zagranice głównie do Austrii i Berlina Zachodniego. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 15.04.1989r. por. Wiktor Mieleniczuk insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Piotr”. W charakterystyce TW ps. „Piotr”, którą wystawił 20.03.1990 roku por. Wiktor Mieleniczuk czytamy: //..//…….TW został pozyskany do współpracy 15.04.1989r.na podstawie dobrowolności i obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek prawny w PRL. Realizował zadania operacyjne do SO krypt. „Sekwana” na odcinku zainteresowań Wydz. V Dep. II MSW. W toku współpracy odbyto 4 spotkania. Nie wynagradzany. Ocenić należy TW, jako źródło lojalne i zachowujące zasady współpracy. Ostatnio bierność i odmowa współpracy jest wynikiem sytuacji politycznej w kraju. Dlatego też współprace należy rozwiązać a materiały złożyć w archiwum sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach.//..//….W archiwach IPN znajduje się 78 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności została zdjęta z jego akt 27.07.2016r.

Dodaj komentarz