Oryl Mieczysław s. Konstantego ur. 04.05.1928 IPN Lu 00419/598 kandydat na TW ps. „OM” nr. rej 6559 Siedlce

By | 2 stycznia, 2019

Oryl Mieczysław s. Konstantego ur. 04.05.1928 IPN Lu 00419/598 kandydat na TW  ps. „OM” nr. rej 6559 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Siedlcach. Od 1972 roku był opracowywany jako potencjalny kandydat na tejnego współpracownika SB. Z ramienia Referatu SB KPMO w Siedlcach jego osobą zajmował się insp. SB Wydz. III KP MO  w Siedlcach  ppor. T. Zaremba. Celem pozyskania miało być uzyskiwanie informacji na temat pracowników naukowo-dydaktycznych i studentach WSN w Siedlcach. Opracowywanie jego osoby zakończono w maju 1973 roku. Na okoliczność prowadzonych z ni rozmów przez funkcjonariuszy SB napisał zobowiązanie o zachowanie tego faktu w tajemnicy. W archiwach IPN znajduje się 100 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz