o. Andrychowicz Rafał Jan s. Antoniego ur. 21.01.1927 IPN Lu 00419/1197 kandydat na TW ps. „Rafał” nr. rej. 5880 Skórzec k. Siedlec

By | 2 stycznia, 2019

o. Andrychowicz Rafał Jan s. Antoniego ur. 21.01.1927 IPN Lu 00419/1197 kandydat na TW ps. „Rafał” nr. rej. 5880 Skórzec k. Siedlec

Ksiądz zakonny. Wykształcenie wyższe teologiczne. Przełożony zgromadzenia księży „Marianów” w Głuchołazach w powiecie Nysa województwo opolskie. Od marca 1972.r. był rozpracowywany przez Wydz. IV SB Komendy Miasta i Powiatu MO w Nysie, jako potencjalny kandydat na tajnego współpracownika. Z notatki wystawionej 30.10.1976r. przez mjr. Cz. Tomczyka z Wydz. IV KW MO możemy przeczytać między innymi: //..// N O T  A T K A  S Ł U Ż B O W A Kandydat na tw. „AR”, l. 49 napływowy, wykształcenie wyższe-teologiczne ksiądz zakonny, zam. na terenie b. powiatu Nysa. Wymieniony wytypowany do opracowania w charakterze tw po zagadnieniu kleru przez b. jednostkę powiatową w Nysie. We wniosku o opracowanie na tw zakłada się, że zostanie on wykorzystany do rozpoznania zgromadzenia księży „Marianów” w Głuchołazach. Możliwości takie posiadał. Opracowanie „AR” oparte zostało głównie o prowadzone z nim rozmowy operacyjne. W mniejszym stopniu wykorzystano inne środki, w tym tw „Sikorski” i Biuro „W”. Kandydat w pierwszym etapie prowadzonych z nim rozmów wykazywał dość przychylny stosunek do Służby Bezpieczeństwa. Jednak, kiedy doszedł do wniosku, że pracownik utrzymujący z nim kontakt planuje go bardziej aktywniej wykorzystać, zmienił swą postawę. Dał temu wyraz na spotkaniu 3.I.1975 r. Wobec pracownika i I zastępcy komendanta powiatowego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Nysie mjr Niewiadomskiego uświadczył, aby na niego nie liczono, gdyż kapusiem nie będzie. Zachowując się dość prowokacyjnie zorientował swych współmieszkańców-księży, że gości u siebie „szefa bezpieki”. Stwierdził, iż nie widzi powodów, dla których miałby utrzymywać w tajemnicy kontakty ze Sł. Bezp. Na spotkanie poza plebanią nie wyraził zgody. Rozmowa, o której wyżej mowa została udokumentowana. W swej adnotacji b. I zastępca komendanta powiatowego mjr Niewiadomski sugeruje zaniechanie dalszego opracowania. Materiały w takim stadium zostały przekazane do Wydziału IV. W N I O S K I Biorąc pod uwagę nieprzychylną postawę kandydata oraz dekonspirowanie kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa proponuję zaniechać dalsze zainteresowanie jego osobą. //..// (zachowano oryginalną pisownię) Od 8.09.1981r. zaczął się interesować nim Wydz.iał IV WUSW w Siedlcach. Był on już w tym czasie w domu zakonnym w Skórcu i pełnił funkcję administratora parafii i przełożonego w/w domu. 12.11.1981r. por. Stanisław Pogoda kier. Sekcji Wydz.iału IV KW MO w Siedlcach zaczął prowadzić działalność operacyjną w celu pozyskania jego, jako tw. Celem pozyskania miało być uzyskiwanie informacji do Sprawy Obiektowej krypt. „Zacisze” i „Ludowiec”. 19.05.1986r. zakończono opracowywanie jego osoby, jako kandydata na tajnego współpracownika z powodu odmowy współpracy a jego akta złożono w archiwum WZO Sekcja „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 85 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz