Klejc Adam s. Stanisława u. 5.01.1942 IPN Lu 00419/1337 kandydat na TW Siedlce nie został zwerbowany

By | 2 stycznia, 2019

Klejc Adam s. Stanisława u. 5.01.1942 IPN Lu 00419/1337 kandydat na TW Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne. Zatrudniony w Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach. 16.05.1985 wystawiono wniosek o opracowanie jego osoby, jako kandydata na tw w ramach sprawy obiektowej „Sekwana” na kontrwywiadowcze zabezpieczenie woj. siedleckiego przed penetracją służb specjalnych kk będących w zainteresowaniu Wydziałów IV, V i VII Dep. II MSW. Kandydat na tw ze względu na zajmowane stanowisko dopuszczony jest do prac MOB. Wielokrotnie wyjeżdżał zagranicę tak do kk jak i ks (m.in. 8 razy był w ZSRR) . Z racji pełnionych obowiązków utrzymuje kontakty z cudzoziemcami z ks i kk, często wyjeżdża zagranicę, utrzymuje również niewyjaśnione kontakty towarzyskie z obywatelami kk. Próbował go zwerbować ppor. Włodzimierz Wójcik. Notatki na jego temat są prowadzone już od 1975 r. dotyczą one jego wyjazdów zagranicę i otrzymywanych z zagranicy paczek. Są też notatki dotyczące jego pracy w Chojnickiej Wytwórni Sprzętu Sportowego i śledztwa, jakie przeciwko niemu prowadziła Prokuratura Powiatowa w Chojnicach. Końcowy wynik śledztwa za niedobór w magazynach CWSS „Polsport” w Chojnicach to skazanie Adama Klejca z-cy dyrektora na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 10 tys. zł grzywny. Teczka dotycząca jego osoby zawiera 33 dokumenty.

Dodaj komentarz