Kisielewski Jacek s. Aleksandra ur. 21.01.1952 IPN Lu 00414/456 kandydat na TW nr. rej. 2745 Siedlce

By | 2 stycznia, 2019

Kisielewski Jacek s. Aleksandra ur. 21.01.1952 IPN Lu 00414/456 kandydat na TW nr. rej. 2745 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe, magister biologii. Pracownik Wyższej Szkoły Rolniczo Pedagogicznej w Siedlcach na stanowisku st. asystenta w Zakładzie Biologii.  Jego osobę, jako kandydata na TW lub KO od 7.12.1976r. zarejestrował st. sierż. L. Sochacki insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach. W uzasadnieniu potrzeby pozyskania w/w możemy przeczytać, że //..//W/w z uwagi na swoje wykształcenie, stanowisko, dobrą znajomość języków zachodnich (francuski, niemiecki, angielski), posiadane związki rodzinne z osobami zam. W. Brytanii a także dzięki naturalnym możliwościom wyjazdów do kk na kongresy naukowe może być wykorzystywany w ramach sprawy obiektowej krypt. „Germania” do uzyskiwania informacji interesujących Wydz. II.//..//  6.12.1977r. ppor. J. Teterycz wystawił wniosek o zaniechanie rozpracowywania jego osoby, jako kandydata na TW i zarejestrowanie jego osoby jak KO argumentując to tym, że w/w jest w trakcie kończenia pracy doktorskiej, ma duże obciążenie sprawami zawodowymi i w związku z tym nie jest w stanie wykonywać powierzonych mu zadań interesujących Wydz. II. 31.12.1977r. ppor. Jerzy Teterycz wystawił formalny wniosek o zarejestrowanie jego osoby, jako Kontaktu Operacyjnego. 11.07.1987 por. Jerzy Teterycz wystawił wniosek o wyeliminowanie jego osoby z czynnej sieci z powodu niechęci do współpracy z SB. W archiwach IPN zachowało się 179 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz