Kiergielewicz Tadeusz s. Wacława ur. 23.09.1950 IPN Lu 00414/654 i IPN Lu 00419/1577 kandydat na TW nr. rej. 8743 Siedlce

By | 2 stycznia, 2019

Kiergielewicz Tadeusz s. Wacława ur. 23.09.1950 IPN Lu 00414/654 i IPN Lu 00419/1577 kandydat na TW nr. rej. 8743 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec pochodzący z Przesmyk. Wykształcenie średnie techniczne Zatrudniony na stanowisku mistrza na Odcinku Drogowym PKP Siedlce i pełniący tamże funkcję przewodniczącego związków zawodowych kolejarzy na całym Oddziale Drogowym. 2.01.1982r. własnoręcznie popisał oświadczenie następującej treści: //..// Oświadczenie Ja niżej podpisany oświadczam i zobowiązuję się do zaniechania wszelkiej działalności szkodliwej dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a w szczególności do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego.//..//  Od 14.09.1987r. jego osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika SB opracowywał kpt. Michał Firus st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji na temat służby drogowej PKP Siedlce i informacji o związkach zawodowych działających na terenie PKP w kraju i Siedlcach. Z powodu, że odmówił podjęcia współpracy postanowiono 17.11.1989r. zakończyć jego opracowywanie, jako kandydata na TW, a jego akta złożyć w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10z. W archiwach IPN znajdują się 44 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz