Kąkol (Sadokierska) Teresa Julia c. Julina ur. 10.01.1960 IPN Lu 00414/986 i IPN Lu 00423/115 KO WZO nr. rej. 6969 Boroszków gm. Skórzec

By | 2 stycznia, 2019

Kąkol (Sadokierska) Teresa Julia c. Julina ur. 10.01.1960 IPN Lu 00414/986 i IPN Lu 00423/115 KO WZO nr. rej. 6969 Boroszków gm. Skórzec

Mieszkanka wsi Boroszków gm. Skórzec. Wykształcenie średnie. Zatrudniona w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach w charakterze kelnerki.  Była wykorzystywana w charakterze Kontaktu Operacyjnego przez Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego Sekcja „C” WUSW w Siedlcach w celu kontroli operacyjnej Zajazdu Turystycznego „Hetman”. Z ramienia WZO prowadzili ją następujący oficerowie SB od 23.12.1983r. chor. Ryszard Sitkiewicz, następnie od 08.02.1988r. ppor. Jan Jurzyk i od 07.09.1989r. st. chor. Tadeusz Baszkiewicz. Współpracę zakończono 23.05.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz