Harasim Czesław s. Adama ur. 28.06.1821 IPN Lu 00414/984 i IPN Lu 00423/113 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 7525 Siedlce

By | 2 stycznia, 2019

Harasim Czesław s. Adama ur. 28.06.1821r. IPN Lu 00414/984 i IPN Lu 00423/113 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 7525 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zawodowe. Zatrudniony w charakterze kierowcy w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. 05.09.1985r. został zarejestrowany, jako Kontakt Operacyjny Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach, który prowadził kontrolę operacyjną nas w/w obiektem. Z ramienia WZO był prowadzony przez następujących oficerów SB: od 5.09.1985r. chor. Ryszard Sitkiewicz, od 25.02.1988r. ppor. Jan Jurzyk i następnie od 7.09.1989r. chor. Tadeusz Baszkiewicz. Współpraca została zakończona 23.05.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz