Hanisch Piotr s. Alfonsa ur. 30.07.1950 IPN Lu 00414/252 kandydat na TW nr. rej. 4778 Siedlce

By | 2 stycznia, 2019

Hanisch Piotr s. Alfonsa ur. 30.07.1950 IPN Lu 00414/252 kandydat na TW nr. rej. 4778 Siedlce

Starszy inspektor ds. energetyki w Wojewódzkim Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Budownictwa Komunalnego w Siedlcach. Był kandydatem na tajnego współpracownika SB. Jego przygotowaniem na tw od 02.09.1980 r. zajmował się ppor. M. Firus inspektor Wydz. III „A” WUSW w Siedlcach. Był przewidywany, jako źródło informacyjne do Sprawy Obiektowej kryptonim „Gospodarz” i do kompleksowego zabezpieczenia gospodarki komunalnej. W związku ze zmianą miejsca pracy (jego poprzednie miejsce pracy uległo likwidacji) i otwarciem własnego zakładu rzemieślniczego ppor. Zbigniew Skrzypiec inspektor Wydz. V WUSW w Siedlcach 30.01.1982 r.wystawił wniosek o zaniechanie dalszego rozpracowywania jego osoby i złożenie jego akt w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach. W okresie rozpracowywania przeprowadzono z nim 4 rozmowy, podczas których udzielał odpowiedzi dotyczących spraw zawodowych a na pytania dotyczące spraw społeczno-politycznych unikał odpowiedzi. W archiwach IPN znajdują się 34 mikrofilmy zawierające dokumenty na temat jego osoby.

Dodaj komentarz