Górski Stanisław s. Stefana ur. 1402.1930 IPN Lu 555/38 TW ps. „Walenty r. rej. 7866 Siedlce

By | 2 stycznia, 2019

Górski Stanisław s. Stefana ur. 1402.1930 IPN Lu 555/38 TW ps. „Walenty r. rej. 7866 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Z zawodu nauczyciel. Aktualnie przebywający na emeryturze. Sezonowo pracujący, jako pilot wycieczek zagranicznych w Ogólnopolskim Biurze Podróży „Turysta”. Członek TPZR i PZPR. Jego osobę, jako potencjalnego kandydata opracowywano od 1985 roku. 16.04.1986 r. napisał zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy przeprowadzanych z nim rozmów przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa z WUSW w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 16.06.1988 roku na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności ppor. Lech Dębczak insp. SB Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z pionem kontrwywiadowczym służby bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Walenty”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat turystyki zagranicznej w ramach Sprawy Obiektowej kryptonim „Turysta” zajmującej się ochroną kontrwywiadowczą biur podróży. Do 20 marca 1990 r. odbyto z nim 6 spotkań. Przekazywane przez niego informacje nie przedstawiały większej wartości operacyjnej były natury ogólnoinformacyjnej i w związku z tym postanowiono zakończyć z nim współprace a jego akta przekazać do archiwum sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 78 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz