Dybowski Zbigniew s. Stanisława ur. 21.10.1956 IPN Lu 00414/554 kandydat na TW nr. rej 9063 Siedlce nie został zwerbowany

By | 2 stycznia, 2019

Dybowski Zbigniew s. Stanisława ur. 21.10.1956 IPN Lu 00414/554 kandydat na TW nr. rej 9063 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z wykształcenia technik mechanik zatrudniony w Oddziale Transportu samochodowego Łączności Oddział w Siedlcach. Był rozpracowywany od 1988r., jako kandydat na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa. 25.08.1989 wystawiono wniosek o zakończeniu procesu opracowywania i złożenie do archiwum kandydata, w którym możemy przeczytać: //..// W związku ze zmianą dokonywaną w resorcie łączności oraz obecną sytuacją w kraju kandydat nie jest jednostką wartościową dla SB. Wydział V posiada dostateczne opracowanie zakładu gdzie jest zatrudniony w/w. W związku z powyższym proponuję zakończyć opracowywanie kandydata, nie dokonywać pozyskania i złożyć materiały do archiwum WZO. Jego osobą zajmował się chor. Zygmunt Łyszkiewicz insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN zachowało się 24 mikrofilmy z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz