Dąbrowski Grzegorz s. Bolesława ur. 13.01.1955 IPN Lu 00414/541 kandydat na TW nr. rej. 8472 Siedlce nie został zwerbowany

By | 2 stycznia, 2019

Dąbrowski Grzegorz s. Bolesława ur. 13.01.1955 IPN Lu 00414/541 kandydat na TW nr. rej. 8472 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier elektronik zatrudniony w WPEC w Siedlcach na stanowisku kierownika Centralnej Kotłowni ds. AKP, a od 1.05.1987 r. z-ca dyrektora. Od lutego 1987 roku jego osobę, jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika opracowywał ppor. Zienkiewicz Zdzisław insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Gospodarz” dotyczącej kompleksowego zabezpieczenia obiektów gospodarki komunalnej w województwie siedleckim. 28.04.1989 roku ppor. Ziemkiewicz wystawił wniosek o zakończenie opracowywanie jego osoby i złożenie jego akt w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10 w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, odejściem z pracy i podjęciem działalności w sektorze prywatnym (prowadzenie pralni chemicznej w Ostrołęce). W archiwach IPN znajduje się 37 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz