Dąbrowski Ryszard Walenty s. Wacława 15.02.1950 IPN Lu 00414/347 kandydat na TW nr. rej. 7188

By | 19 grudnia, 2018

Dąbrowski Ryszard Walenty s. Wacława 15.02.1950 IPN Lu 00414/347 kandydat na TW nr. rej. 7188

Mieszkaniec miejscowości Czepielin gm. Krześlin. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniony jako kierowca autokaru w Spółdzielczym Biurze Turystycznym „Turysta” w Siedlcach. Od kwietnia 1984 roku jego osobę jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika opracowywał  szer. Leszek Dębczak insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji o osobach, faktach i zjawiskach, które mają miejsce podczas trwania wycieczek zagranicznych pozostającym w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa z Wydz. II WUSW w Siedlcach. 2.10.1985 r. por. W. Piątek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach wystawił wniosek o zakończeniu opracowywania jego osoby jako kandydata na TW i złożenie w archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego jego  akt. W uzasadnieniu tego wniosku możemy przeczytać między innymi: //..//….Nawiązany z nim dialog operacyjny nie doprowadził do pozyskania go w charakterze tw. W trakcie przeprowadzonych rozmów dał wyraz negatywnego ustosunkowania do problemów interesujących Służbę Bezpieczeństwa. Unikał podawania faktów, nazwisk, dat, zasłaniał się niepamięcią. Jkby odgadując zamiary prowadzonych rozmów wielokrotnie zaznaczał, że nie interesują się jakimikolwiek  układami, a mówienie o innych jest sprzeczne z jego zasadami moralnymi i religijnymi. Jako obywatel przekonany jest o swojej uczciwości, uważa, że ze swojego zachowania i postępowania nie musi się nikomu tłumaczyć.//..//..W archiwach IPN znajduje się 26 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz