Cisłak Elżbieta c. Tadeusza ur. 16.10.1956 IPN Lu 00419/105 kandydat na TW „CE” nr. rej. 2632 i KO nr. rej. 3111 Siedlce

By | 19 grudnia, 2018

Cisłak Elżbieta c. Tadeusza ur. 16.10.1956 IPN Lu 00419/105 kandydat na TW „CE” nr. rej. 2632 i KO nr. rej. 3111 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie. Zatrudniona na stanowisku tłumacza języka angielskiego w Zakładach Przemysłu Skórzanego „Łukbut” w Łukowie. Od 12.04.1977r. jej osobę, jako kandydata na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa opracowywał kpt. J. Kosiński st. insp. SB Wydz. II KW MO Siedlce. 10.09.1977r. kpt. J. Kosiński wystawił wniosek o przerejestrowanie kandydata na t.w. Cisłak Elżbiety na kontakt operacyjny. 18 stycznia 1978r. kpt. Kosiński wystawił wniosek o złożenie w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach materiałów dotyczących kontaktu operacyjnego nr. ew. 3111 dotyczący Elżbiety Cisłak. We wniosku możemy przeczytać między innymi: //..//…..Wymieniona była opracowywana, jako kandydat na t.w. mający dotarcie do specjalistów amerykańskich przebywających w Łukowskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Łukbut” w Łukowie, gdzie pełniła funkcję tłumacza. Z uwagi, że zachodziło podejrzenie, iż zdekonspirowała się przed osobami trzecimi o utrzymywanie przez nią kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa odstąpiono od dalszego jej opracowywania i przerejestrowano, jako k.o. Obecnie wymieniona nie pracuje na interesujących nas obiekcie /na utrzymaniu rodziców/. Z uwagi na to, że nie ma możliwości uzyskiwania informacji mogących zainteresować Służbę Bezpieczeństwa, zrezygnowano z dalszego jej wykorzystywania.//..// Ostatecznie z jej osoby zrezygnowano 23.01.1978r. materiały jej dotyczące złożono w archiwum a jej osobę wykreślono z ewidencji. W archiwach IPN znajdują się72 dokumenty dotyczące jej osoby

Dodaj komentarz