Kuciak Stanisław s. Władysława ur. 1927 IPN Lu 00419/245 TW ps. „Liść” Domaszew pow. Garwolin

By | 27 listopada, 2018

Kuciak Stanisław s. Władysława ur. 1927 IPN Lu 00419/245 TW ps. „Liść” Domaszew pow. Garwolin

Mieszkaniec wsi Domaszew powiat Garwolin. Wykształcenie 3 klasy szkoły powszechnej. Z zawodu  krawiec. Do współpracy z PUBP W Garwolinie został pozyskany na zasadzie dobrowolności 11.11.1945 roku. Pozyskania dokonał oficer śledczy PUBP w Garwolinie ppor. W. Jaroń. Celem pozyskania było zapewnienie informacji na temat byłych członków Armii Krajowej. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB w charakterze informatora przyjmując pseudonim konspiracyjny „Liść”. W archiwach IPN znajduje się 13 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz