Kałaska Antoni s. Piotra ur. 26.04.1915 IPN Lu 00419/309 TW ps. „Stefan” Chęciny gm. Górzno pow. Garwolin

By | 27 listopada, 2018

Kałaska Antoni s. Piotra ur. 26.04.1915 IPN Lu 00419/309 TW ps. „Stefan” Chęciny gm. Górzno pow. Garwolin

Rolnik z miejscowości Chęciny gmina Górzno powiat Garwolin. Wykształcenie 3 klasy szkoły podstawowej.  Do współpracy z PUBP w Garwolinie został zwerbowany 21.IV.1953 roku na podstawie materiałów kompromitujących (przechowywał w swoich zabudowaniach pistolet „Belgijka” . Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB Przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stefan”. Werbunku dokonał  ref. pow. PUBP w Garwolinie st. sierż. Stanisław Burka. W charakterystyce TW ps. „Stefan” wystawionej 14 czerwca 1955 roku przez referenta UB w Garwolinie chor. Edwarda Krysińskiego możemy przeczytać między innymi: //..//….Informator ps. „Stefan” został zawerbowany na kompr. Materiałach w 1953 r. za nielegalne posiadanie broni w kierunku rozpracowania elementu wiejskiego. Od chwili zawerbowania był na kontakcie czterech referentów gminy Górzno. Informator ps. „Stefan” otrzymywał zadania w kierunku rozpracowania podejrzanego elementu wiejskiego, oraz ustalenia ich kontaktów z innymi osobami podejrzanymi na tym terenie o wrogiej działalności przeciwko obecnemu ustrojowi Pomimo dawanych mu zadań i wytycznych w tym kierunku, zadań tych nie wykonywał i nie dawał po większej części doniesień na piśmie, tłumacząc się tym, że nie pozwala mu na to czas, oraz nie ma zaufania i dotarcia do osób będących w naszym zainteresowaniu. Otrzymywane materiały od niego są o treści informacyjne, ogólnikowe i mało wartościowe, co jest dowodem, że w toku swej pracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego od informatora nie otrzymano żadnych materiałów tak do sprawy jak i na podstawie których można by założyć sprawę, lub mówiące o działalności różnych osób. Informator jest na bardzo niskim poziomie, nie umie prawie pisać, posiada 3 oddziały szkoły podstawowe, mało wykazał chęci do współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego, brak mu inicjatywy własnej. Nie jest stanowczy, na spotkania przychodzi, lecz doniesień nie daje, tłumacząc się tym, że jest wszystko w porządku i nie ma czego pisać w doniesieniach, obecnie nie tkwi on nigdzie we wrogim środowisku, jak również nie ma dotarcia i dostępu do osób interesujących Organa Bezpieczeństwa Publicznego. Wynagrodzenia żadnego nie otrzymywał, obecnie pracuje na gospodarstwie rolnym.//..//…(zachowano oryginalną pisownię). W czerwcu 1955 roku został wyeliminowany z czynnej sieci agenturalnej a jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału X Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 20 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz