Kaczorowski Ryszard s. Mariana ur. 15.06.1923 IPN Lu 00419/244 TW ps. „Płomień” Jagodne pow. Garwolin

By | 27 listopada, 2018

Kaczorowski Ryszard s. Mariana ur. 15.06.1923 IPN Lu 00419/244 TW ps. „Płomień” Jagodne pow. Garwolin

Mieszkaniec miejscowości Jagodne powiat Garwolin.  Z zawodu nauczyciel. Kierownik Referatu Oświaty w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Garwolinie. 20.02.1946 roku podczas odbywania służby wojskowej został zwerbowany do współpracy z Informacją wojskową. Werbunku dokonał ppor. Bednarski z-ca oficera Informacji 40 P.A.L.. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Płomień”. Po odejściu do cywila z wojska 20.06.1946 roku podjął współpracę z PUBP w Garwolinie. Za przekazywane im informacje był wynagradzany pieniężnie. Są zachowane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy UB. Współpracę z TW ps. „Płomień zakończono w 1960 roku (został aresztowany).

Dodaj komentarz