Czajkowski Andrzej s. Ryszarda ur. 30.11.1940 IPN Lu 00419/1756 TW ps. „Alfred” nr. rej. 8430 Łuków

By | 14 listopada, 2018

Czajkowski  Andrzej s. Ryszarda ur. 30.11.1940 IPN Lu 00419/1756 TW ps. „Alfred” nr. rej. 8430 Łuków

Mieszkaniec Łukowa  W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Alfred” opracowanym przez kpt. M. Firusa st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach dnia 10.05.1989 roku możemy przeczytać między innymi: //..//… I Charakterystyka TW   Mężczyzna lat 49, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne – inteligenckie, wykształcenie średnie, zatrudniony – Rejon Przewozów Kolejowych Siedlce – pracownik umysłowy. TW ps. „Alfred” został pozyskany został do współpracy przez Wydz. III KW MO Kielce – 07.05.1974 r. na podstawie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji do SO „Fala”. W późniejszym okresie był wykorzystywany przez RUSW Skarżysko-Kamienna. W 196 r. ze względów osobistych przenosi się do pracy w PKP Siedlce. W styczniu tegoż roku zostaje przejęty na kontakt przez kpt. M. Firus. TW zamieszkuje w Łukowie, posiada wspólnie z rodzicami dom. Rodziny za granicą nie posiada. Wymieniony TW wykorzystywany był w SO „Transport”, jako źródło ogólnoinformacyjne, Nie posiada on możliwości realizacji zadań specjalnych.  II Ocena dotychczasowej współpracy. W okresie 1987-1988 odbyto z TW 8 spotkań. Złożyły się na to okoliczności związane z jego wyjazdem na kurs. W związku z tym, w późniejszym okresie spotkania nie były systematyczne. Przekazywane przez TW informacje dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowości w ruchu pociągów oraz wykorzystania taboru kolejowego. Informacje zostały wykorzystane zostały w meldunkach do Dep. V jak również w SO „Transport”. Spotkania odbywały się w pomieszczeniu pełnomocnika i wówczas były sporządzane przez TW na piśmie oraz w samochodzie prywatnym, wówczas informacje sporządzał pracownik. Oceniając współpracę należy stwierdzić, że układała ę ona korzystnie. TW punktualnie przychodził na spotkania i w wyznaczonym terminie. Umawiane były one telefonicznie, ponieważ pracuje on w tzw. systemie turnusowym, co powoduje, że ma różne dni zajęte. Współpraca z TW ps. „Alfred” jest w dalszym ciągu wskazana. Jest to źródło wiarygodne, znające zasady współpracy. Należy zintensyfikować częstotliwość spotkań i wykorzystywać go w sferze ogólnoinformacyjnej. III Kontrola pracy TW              Współpraca z TW kontrolowana była przez TW ps. „STANISŁAW” i „PIOTR”, a także przez analizę przekazywanych informacji. Nie stwierdzono dezinformacji bądź braku obiektywności. Dotychczas stosowane formy są wystarczające i będą stosowane w przyszłości. IV Szkolenie TW  TW jest źródłem doświadczonym, znającym zasady współpracy. Szkolenie odbywało się okresowo na spotkaniach i dotyczyło zagadnień z zakresu rozwijania możliwości TW, doskonalenia umiejętności uzyskiwania informacji i tajności współpracy. Powyższe formy szkolenia stosowane będą w dalszym ciągu współpracy.  V Wynagrodzenie  Dotychczas wynagrodzono TW jeden raz na kwotę 3000 zł. Pieniądze przyjął bez uwag. W tej formie wynagradzany będzie nadal. Pieniądze będą wypłacane systematycznie raz w kwartale, wysokość będzie uzależniona od jakości informacji. Planuje się także wynagradzać TW z okazji ważnych dla niego uroczystości.  VI Łączność  Spotkania z TW były umawiane telefonicznie. TW posiada telefon w miejscu pracy nr……………i domowy nr…………………….//..//…Ta forma łączności będzie stosowana nadal. Należy dodać, że dotychczasowe spotkania umawiane były tylko przez pracownika. //..//… W archiwach IPN znajduje się 414 dokumentów dotyczących jego osoby

Dodaj komentarz