Deniszewski (Dupcia) Stefan ur. 18.12.1929 IPN Lu 00419/230 TW ps. „Kraska” Sterdyń pow. Sokołów Podlaskie

By | 26 lutego, 2018

Deniszewski-Dupcia Stefan s. Władysława ur. 18.12.1929 IPN Lu 00419.230 IPN Lu 00419/230 TW ps. „Kraska” Sterdyń pow. Sokołów Podlaski
Mieszkaniec miejscowości Sterdyń pow. Sokołów Podlaski. Pochodzenie chłopskie. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Z zawodu rolnik. Członek ZMP. Od 1949 roku pracował na stanowisku listonosza wiejskiego w miejscowości Sterdyń. 26.06.1950 r. został powołany do wojsk przez W.K.R. Sokołów Podlaski. 10.VIII. 1950 roku podczas odbywania służby wojskowej w 11 pułku K.B.W. został zwerbowany do współpracy z Informacją Wojskową. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Kraska”. W raporcie z dnia 21.XII.1953 roku wystawionym do szefa P.U.B.P. w Sokołowie Podlaskim przez referenta tegoż Urzędu (nazwisko nieczytelne) możemy przeczytać między innymi://..//…….Po przejęciu na łączność inf. ps. „Kraska” zwerbowanego w K.B.W. 10.VIII.1950 r. Otrzymałem na kontakt w/w gdzie nawiązałem z nim 30.X.53 r. który to zgodził się na współpracę lecz nie ma możliwości rozpoznawania wrogiego środowiska ponieważ jest listonoszem i obsługuje trzy gromady więc może dać tylko o zewnętrznych nastrojach ludności a nie o środowisku. Następnie odbyłem 3 spotkania gdzie dał doniesienia treści informacyjnej nie nadające wrogiej działalności. Uważam że w/w inf. nie może nam dać konkretnych faktów ze strony wrogiego elementu.//..//….(zachowano oryginalną pisownię..) W archiwach IPN znajdują się 23 dokumenty dotyczące jego osoby.


Dodaj komentarz