Nowaczek Mariusz Tadeusz IPN Lu 00414/773 i IPN Lu 00419/1699 TW ps. „Mleko” nr. rej. 6224 Węgrów

By | 3 listopada, 2017

Nowaczek Mariusz Tadeusz s. Zygmunta ur. 27.10.1957 IPN Lu 00414/773 i IPN Lu 00419/1699 TW ps. „Mleko” nr. rej. 6224 Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Absolwent studium policealnego o specjalności technik-elektronik. Zatrudniony w U.P.T. w Węgrowie na stanowisku konserwatora sieci teleksowej. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności  20.05. 1984 r. mł. chor. Grzegorz Król insp. SB RSUW w Węgrowie. Do pozyskania użyto materiałów obciążających tw w postaci wniosku o ukaranie przez Kolegium ds. Wykroczeń za wywołanie awantury chuligańskiej.  Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mleko”. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu wyprzedzających informacji o osobach ze środowiska Solidarności kontynuujących zdelegalizowaną działalność związkową oraz o osobach i zdarzeniach występujących w UPT w Węgrowie w ramach prowadzonej Sprawy Obiektowej kryptonim „Antena”. Współpraca została zakończona 21.11.1989 r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i kategoryczną odmową dalszej współpracy ze strony tw. W archiwach IPN znajduje się 55 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz